Ponad 80 proc. przedsiębiorstw deklaruje pozytywny wpływ technologii na biznes

Artykuł

Ponad 80 proc. przedsiębiorstw deklaruje pozytywny wpływ technologii na biznes

Chmura głównym celem biznesowym, a sieć 5G nowym priorytetem dla firm w 2023 roku

Warszawa, 18 maja 2023 r.

Przyszłość rozwiązań cyber będzie miała coraz większe znaczenie w działaniach biznesowych przedsiębiorstw na całym świecie, co można zauważyć na podstawie najnowszego raportu „Global Future of Cyber Survey”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Ostatnie dwa lata pokazały, że coraz więcej firm przekonuje się do wdrażania technologii do swojego biznesu oraz przeznacza na nie coraz większe budżety. Eksperci przewidują, że średnia liczba dostawców usług cyber znacznie wzrośnie do 2025 roku.

Cyber to już coś więcej niż domena sektora IT – wkracza coraz mocniej do sektora biznesowego i zajmuje ważne miejsce podczas podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Jak wskazuje raport Deloitte, w 70 proc. badanych przedsiębiorstw to zagadnienie pojawia się regularnie na spotkaniach zarządu, odbywających się co miesiąc lub co kwartał.

2023 Global Future of Cyber Survey

Pobierz raport

Technologie ewoluują już w odrębny obszar funkcjonalny firmy, wykraczając poza swoje tradycyjne korzenie i stają się istotą struktury dostarczania wyników biznesowych. W przypadku największych graczy stała się ona nawet elementem wspierającym ich ambicje. To zdecydowanie kluczowy obszar inwestycyjny dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku i dotyczy to biznesu na całym świecie

– mówi Michał Sosinka, partner associate, Cyber Deloitte Risk Advisory.

Zdecydowana większość (86 proc.) przedsiębiorstw zauważa silny związek między obszarem cyber a wielopłaszczyznowym rozwojem ich firm i odnotowuje pozytywne przełożenie na co najmniej jeden kluczowy priorytet biznesowy. Dowodem na to są z roku na roku powiększane budżety na inwestycje w technologię, a sam raport wskazuje, że ponad połowa (58 proc.) badanych z całego świata planuje w przyszłym roku zwiększyć środki na ten cel. Co ciekawe, dane z 2023 roku mówią o tym, że 54 proc. przebadanych przez Deloitte firm wydaje średnio ponad 250 mln dolarów rocznie na technologie usprawniające ich systemy. Autorzy raportu przewidują, że średnia liczba dostawców usług cyber zdecydowanie wzrośnie przez najbliższe dwa lata.

Rosnące znaczenie sieci 5G

Autorzy badania zapytali firmy o ich pięć priorytetów w kontekście transformacji cyfrowej. Porównując wyniki z poprzednią edycją, nie sposób nie zauważyć pojawienia się nowej pozycji w tym zestawieniu: technologii 5G. Odzwierciedla to jej rosnącą rolę w celach biznesowych organizacji. W priorytetach transformacji cyfrowej na 2023 rok znalazły się:

  1. Chmura (awans z drugiej pozycji),
  2. Analityka danych (spadek z pierwszej pozycji),
  3. Technologiczne/przemysłowe systemy kontrolne (awans z czwartej pozycji),
  4. Sztuczna inteligencja (AI)/obliczenia kognitywne (awans z piątej pozycji),
  5. 5G. 

5G wyparło z listy „nowy/ulepszony program ERP”, który w 2021 roku znajdował się na trzecim miejscu.

Chmura głównym celem biznesowym na 2023 rok

Jak wskazują autorzy raportu, utrzymujące się wysokie znaczenie chmury wiąże się ze złożonymi kwestiami technologicznymi, takimi jak hostowanie danych i aplikacji, często w różnych środowiskach.

Z ostatniego badania Deloitte dotyczącego przyszłości chmury wynika, że wiele organizacji osiąga bardzo pozytywne rezultaty m.in. dzięki korzystaniu z takich rozwiązań w sytuacjach ryzyka biznesowego. Firmy widzą wymierne korzyści z inwestycji w chmurę, stąd trudno się dziwić, że znajduje się ona na pierwszym miejscu priorytetów transformacji cyfrowej badanych firm

– mówi Agata Mizera, senior manager, Cyber Deloitte Risk Advisory.

83 proc. organizacji twierdzi, że ich inwestycje w chmurę przynoszą pozytywne wyniki w zakresie ograniczania ryzyka biznesowego i regulacyjnego. Kadra kierownicza postrzega kluczową rolę technologii we wszystkich obszarach transformacji cyfrowej, zwłaszcza jeśli chodzi o chmurę, analitykę danych i 5G.

Nie sposób również nie skomentować tego, jak badane firmy z całego świata (Ameryki, regionu EMEA oraz Azji i Pacyfiku) zgodnie wskazują chmurę jako kluczowy element inicjatyw związanych z transformacją cyfrową w perspektywie o wiele dalszej niż bieżący rok, bo nawet na kolejne 3-5 lat. Zaraz za chmurą wymieniają również analitykę danych i AI.

Firmy cyberdojrzałe mają przewagę

W ramach badania Deloitte wyodrębnił kategorię „cyberdojrzałych” firm. Jako kryterium doboru był stosowany przez nie poziom planowania technologicznego oraz zaangażowanie zarządu w kwestię strategii IT. Te organizacje w pełni wdrażają działania ważne dla „cyberhigieny”, w tym: plan operacyjny i strategiczny, plan działania mający na celu ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa informacji oraz program zapobiegania ryzyka w celu monitorowania aktywności partnerów i dostawców.

Firmy cyberdojrzałe wskazały w badaniu, że inicjatywy technologiczne wywarły bardzo pozytywny wpływ na reputację ich marki, zaufanie klientów, stabilność operacyjną, czy łańcuch dostaw, a co najważniejsze – przełożyło się to na ich przychody. To pokazuje, że świat cyber ma wpływ na wiele obszarów zarządzania firmą i po prostu się opłaca. Co więcej, dotychczasowa rola dyrektorów technologicznych nabiera zupełnie nowego, szerszego znaczenia, ponieważ ich głos w decyzjach strategicznych przedsiębiorstwa będzie nieunikniony

– mówi Agata Mizera, senior manager, Cyber Deloitte Risk Advisory.

Badanie Deloitte wykazało również, że duże firmy zatrudniające 20 tys. lub więcej pracowników są bardziej skłonne do zrozumienia znaczenia strategii biznesowych związanych z zarządzaniem ryzykiem, transformacją cyfrową, cyfrowym zaufaniem i modernizacją technologii. Podmioty te wykazują się również większym zaangażowaniem w kluczowe planowanie i wdrażanie działań cyber. Należy jednak pamiętać, że każda organizacja, niezależnie od branży lub wielkości, może dążyć do osiągnięcia wysokiej wydajności i cyberdojrzałości.

O raporcie
Badanie zostało przeprowadzone w 2023 roku. W ankiecie zapytano setki liderów z różnych branż i całego świata o podzielenie się swoimi poglądami na temat cybernetyki, działalności przedsiębiorstw i ich przyszłości. Badanie obejmowało kierowników najwyższego szczebla w całym przedsiębiorstwie, a także innych kierowników wyższego szczebla odpowiedzialnych za IT, bezpieczeństwo i ryzyko. Ankieta została przeprowadzona wśród ponad 1000 decydentów ds. cybernetyki na poziomie dyrektorskim lub wyższym w 20 krajach i ograniczonych do organizacji zatrudniających co najmniej 1000 pracowników i dysponujących kwotą 500 mln dolarów w przychodach rocznych. 40 % badanych firm posiada swoje siedziby w Europie, Bliskim Wschodzie, Afryce, 35 % firm pochodzi z Ameryki Północnej i Południowej, a 25 % z Azji i Pacyfiku.

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.

Subskrybcja:

Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie: www.deloitte.com/pl/subskrypcje

Czy ta strona była pomocna?