Pracownicy Deloitte CE Business Services Center w Rzeszowie  wspierają lokalną społeczność

Informacje prasowe

Pracownicy Deloitte CE Business Services Center w Rzeszowie wspierają lokalną społeczność

W kolejnej edycji akcji charytatywnej IMPACT Day pracownicy z Deloitte sami zidentyfikowali obszary wymagające ich zaangażowania

Warszawa, 23 czerwca 2022 r.

Od wielu lat społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest już jedynie pustym zapisem w biznesowych strategiach przedsiębiorstw. Jej praktycznym wymiarem jest na przykład aktywne zaangażowanie pracowników w bardzo konkretne i wymierne działania pomocowe – takie jak globalna akcja Deloitte IMPACT Day. Przedstawiciele Deloitte CE Business Services Center w Rzeszowie samodzielnie przygotowali, koordynowali i zrealizowali w całości na miejscu akcję wsparcia lokalnej społeczności i jej najpilniejszych potrzeb. W całodziennym wydarzeniu 23 czerwca uczestniczyła większość z 900-osobowego zespołu rzeszowskiego biura firmy.

Na całym świecie co roku wiele firm członkowskich Deloitte organizuje wydarzenia IMPACT Day. To globalna inicjatywa z wieloletnią tradycją, mająca na celu działania pomocowe na rzecz lokalnych społeczności i dzielenie się wiedzą. Akcje podejmowane na rzecz potrzebujących wzmacniają lokalne społeczności, pomagają pogłębiać relacje i poszerzać spojrzenie na najpilniejsza potrzeby społeczne. Działania w ramach wydarzenia wpisują się w globalne hasło, które przyświeca firmie Deloitte: making an impact that matters. Oznacza ono kreowanie pozytywnych zmian, wywieranie istotnego pozytywnego wpływu na otoczenie firmy, co w efekcie przekłada się na jej klientów, pracowników i społeczeństwo.

Akcja organizowana w Rzeszowie jest dla pracowników miejscowego biura Deloitte doskonałą okazją, aby ich pasja, determinacja i umiejętności przyniosły konkretne korzyści dla innych. Działania podejmowanie podczas wydarzenia Impact Day pokazują ich poczucie wspólnoty ze społecznością, w której na co dzień funkcjonują. Pomoc organizacjom społecznym i indywidualnym osobom, a także działania na rzecz środowiska naturalnego przynoszą w ten sposób bardzo wymierne rezultaty

– mówi Tomasz Pałka, lider Deloitte CE BSC.


W całodniową akcję 23 czerwca br. zaangażowała się większość z 900-osobowego zespołu Deloitte CE Business Services Center w Rzeszowie. Pracownicy podzieleni na mniejsze grupy realizowali w wielu lokalizacjach aktywności z różnych obszarów. Przeprowadzili prace renowacyjne w domach dziecka, szkole specjalnej, placówce opiekuńczo-wychowawczej i hospicjum. Wsparli także potrzebujących z ośrodka socjoterapii oraz leczenia uzależnień, a także domów pomocy społecznej. Wśród aktywności znalazło się również spotkanie z dziećmi z Ukrainy, które w ramach Impact Day zorganizowała Fundacja Deloitte i Fundacja Dr Clown. Wolontariusze odwiedzili podopiecznych świetlicy na rzecz Uchodźców z Ukrainy prowadzonej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy wsparciu Fundacji Deloitte i Deloitte CE Business Services Center.

Pomoc pracowników dotarła też do schronisk dla zwierząt, gdzie nie tylko zajęli się pracami porządkowymi, ale też np. przygotowali specjalne miejsce, gdzie podopieczni mogą być efektownie fotografowani, co ułatwia im znalezienie nowych domów. Wreszcie, w ramach aktywności ekologicznych, sprzątali tereny zielone, budowali hotele dla owadów i domki dla jeży.

Co istotne, inicjatywa została w całości przygotowana, koordynowana i zrealizowana na miejscu przez pracowników rzeszowskiego biura firmy Deloitte. To oni sami jako najlepiej zaznajomieni z potrzebami naszej lokalnej społeczności, zidentyfikowali konkretne instytucje i miejsca wymagające wsparcia. Nie były to abstrakcyjne pomysły, tylko bardzo realne potrzeby i prawdziwi ludzie je zaspokajający. W Deloitte wierzymy, że takie bardzo świadome, bezinteresowne zaangażowanie całego zespołu może mieć bardzo pozytywny wpływ na przyszłość naszego najbliższego otoczenia

– mówi Małgorzata Kubiś, szefowa działu HR w Deloitte CE BSC.

 

Biuro Deloitte CE BSC w Rzeszowie świadczy profesjonalne usługi biznesowe i wspiera biura partnerskie Deloitte w 20 krajach Europy Środkowej i nie tylko. Są to usługi związane z finansami, IT, audytem, zarządzaniem ryzykiem czy podatkami. W ramach firmy operuje też wiele zespołów wewnętrznych, takich jak zespoły kreatywne, kadry i płace, HR czy dział prawny. Centrum usług biznesowych w Rzeszowie nieustannie się rozwija, poszukując nowych talentów do powstających jak i powiększających się zespołów.


W tegorocznej akcji IMPACT Day w Rzeszowie pracownicy Deloitte byli zaangażowani w następujących miejscach: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie; Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Boguchwale; Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF; Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza; NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych; Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci; Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka”; Dom Pomocy Społecznej, ul. Sucharskiego i ul. Łabędzia; Miejskie schronisko dla zwierząt bezdomnych Kundelek; Dom Pomocy Społecznej Senior+; plac zabaw przy ul. Witosa, scena na Bulwarach, budowa hotelu dla owadów i domków dla jeży; sprzątanie lasu – Bór Tajęcina.

 

 

 

 

Czy ta strona była pomocna?