International EXPO 2022

Nowości

International EXPO 2022

Już za dziesięć dni decyzja o przyznaniu organizacji Wystawy

Zespół ds. sektora publicznego Deloitte we współpracy z rządem i miastem Łódź opracował całość dokumentacji określającej wykonalność, strategię promocji i wniosku aplikacyjnego, pozwalającego miastu Łódź ubiegać się o organizację w Polsce Wystawy International EXPO 2022. Zgodnie z decyzją rządu Wystawa miałaby się odbyć w Łodzi, a jej tematem przewodnim będzie szeroko rozumiana rewitalizacja obszarów miejskich.

Wystawa International EXPO organizowana jest pomiędzy Wystawami Światowymi. Jej tematyka jest zawężona do jednego konkretnego problemu, prezentuje technologiczny i cywilizacyjny postęp danego regionu. International EXPO trwa od trzech tygodni do trzech miesięcy. Główną atrakcją Wystawy są pawilony przygotowane przez kraje, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz korporacje i firmy.

Przygotowanie aplikacji Łodzi o organizację EXPO w 2022 r. było dla Deloitte bardzo prestiżowym projektem. To również kolejny przykład udanej współpracy z władzami Łodzi. Wcześniej z powodzeniem wspieraliśmy miasto w przygotowaniu szeregu opracowań związanych z rewitalizacją obszarową, inwestycjami z obszaru kultury, czy edukacji. 

Radosław Kubaś, Lider ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych, Deloitte.

Łódź to miasto o bogatej historii, której niemymi świadkami pozostają wspaniałe kamienice miejskie, pałace oraz zabudowania pofabryczne. Jako jedno z niewielu miast w środkowej i wschodniej Europie zachowało swój pierwotny charakter miejsca wielonurtowego, wielokulturowego i twórczego.

Wybór tematu przewodniego Wystawy nie jest przypadkowy. Decyzja o przyznaniu miastu Łódź organizacji EXPO 2022 byłaby ukoronowaniem wieloletnich starań miasta, które właśnie poprzez rewitalizację, próbuje przywrócić mu dawną świetność oraz pielęgnuje dziedzictwo kulturowe, unikalne w skali nie tylko Polski, ale też całego regionu.

– podkreśla Radosław Kubaś.

Trzymamy kciuki za przyznanie Polsce organizacji w Łodzi Wystawy International EXPO 2022.

Czy ta strona była pomocna?