Rewitalizacja

Nowości

Nowe podejście do rewitalizacji czyli odnowa społeczno - gospodarcza regionu

Obecność Deloitte podczas „Forum Ekonomicznego w Krynicy”

6 września 2017 r., Krynica-Zdrój

Rewitalizacja jest szansą na pobudzenie do życia zdegradowanych obszarów miast oraz poprawę szeroko rozumianej jakości życia mieszkańców. Proces degradacji przestrzeni dotyczy większości miast w Polsce i na świecie. Przeciwdziałanie temu zjawisku stanowi zadanie własne samorządu gminnego. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być realizowane w sposób zintegrowany i kompleksowy.

Prawidłowo projektowana i prowadzona rewitalizacja to coś znacznie więcej niż chwilowa moda czy sposób na wydanie unijnych środków – to jeden z najlepszych instrumentów rozwojowych dla miast. Rewitalizacja jest niezwykle skondensowanym impulsem do właściwego zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym na obszarach, które są najbardziej zdegradowane.

Iwona Pichola, Partner, Lider ds. Sektora Publicznego, Deloitte

Proces degradacji przestrzeni dotyczy większości miast w Polsce i na świecie. Przeciwdziałanie temu zjawisku stanowi zadanie własne samorządu gminnego i może być realizowane w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, oraz inne programy rewitalizacji uchwalone na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Stanowią one podstawę późniejszych działań w zakresie odnowy przestrzeni miast.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być realizowane w sposób zintegrowany i kompleksowy, oparte na szerokim zestawie interwencji, np. z zakresu edukacji, mieszkalnictwa, czy kultury. Wyżej wymieniony katalog obejmuje m. in. analizę wyjściowej sytuacji społeczno-gospodarczej, analizy sektorowe dotyczące np. polityki mieszkaniowej czy lokalnego rynku pracy, identyfikację istniejących barier i potencjałów, wskazanie kluczowych grup interesariuszy, wypracowanie wspólnie z samorządem i interesariuszami spójnej wizji i programu wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej.

Na tym etapie nie można też zapomnieć o skutecznych instrumentach włączających inwestorów prywatnych w cały proces, oraz rozwiązaniach technologicznych, jakie oferuje idea smart city.

Akademia Skutecznego Samorządu

Newsletter Sektora Publicznego

Subskrybuj powiadomienia o nowych wydaniach

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów to sprawdzian dojrzałości miast oraz ich władz. Wymaga koordynacji działań wielu podmiotów oraz współdziałania różnych, nieraz przeciwstawnych grup interesariuszy. Jednym z liderów w zakresie ożywienia przestrzeni jest Łódź, która od lat prowadzi konsekwentną politykę rewitalizacyjną mającą na celu przywrócenie świetności i niepowtarzalnego charakteru miasta oraz zapobieganie jego wyludnianiu.
Czytaj cały artykuł…

W rozmowie udział wezmą:

Radosław Kubaś, Partner, Deloitte, Polska

Guido Beltrani, Dyrektor Biura, Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Szwajcaria

Reiner Kneifel-Haverkamp, Dyrektor Działu ds. Koordynacji Funduszy UE oraz Polityki Gospodarczej i Finansowej UE, Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumenta Landu Brandenburgii, Niemcy

Hanna Zdanowska, Prezydent, Urząd Miasta Łodzi, Polska

Tomasz Andrukiewicz, Prezydent, Urząd Miasta Ełku, Polska

Przemysław Cieszyński, Członek zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska

Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska

Grzegorz Lipiec, Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska

Głos w dyskusji:

Iryna Suszczenko, Sekretarz Rady Miejskiej, Rada Miejska w Pokrowsku, Ukraina

Czy ta strona była pomocna?