Usługi

Atrakcyjność gospodarcza

Usługi dla sektora publicznego

Doradzamy przy planowaniu i wdrażaniu przekształceń strukturalnych i optymalizacji procesów wewnątrz i pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi:

  • Doradztwo w przygotowaniu i realizacji kampanii promujących ofertę inwestycyjną miast i regionów dedykowanym grupom inwestorów
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji oferty inwestycyjnej regionu
  • Doradztwo w zakresie organizacji oraz podnoszenia efektywności działań biur i centrów obsługi inwestora

Przykładowe projekty z zakresu atrakcyjności gospodarczej zrealizowane przez naszych konsultantów: 

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin

Opracowaliśmy strategię służącą zwiększeniu efektywności pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez Gminę Lublin. W ramach projektu przeprowadziliśmy 400 wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za realizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w międzynarodowych firmach. Wnioski z wywiadów przełożyliśmy na szczegółowe wytyczne w zakresie optymalizacji oferty inwestycyjnej, sposobów, formy oraz kanałów promocji miasta Lublin jako docelowej lokalizacji nowych inwestycji.

Oferta inwestycyjna Makroregionu Świętokrzyskiego dla inwestorów niemieckojęzycznych

Przygotowaliśmy oraz zrealizowaliśmy promocję województwa świętokrzyskiego jako miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez inwestorów niemieckojęzycznych z wybranych branż.  W ramach projektu opracowaliśmy materiały dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej województwa (w tym np. filmy reklamowe) oraz przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy serię spotkań z potencjalnymi inwestorami.  

Doradztwo w zakresie projektowania parków przemysłowych na Pomorzu

Przeanalizowaliśmy przykładowe modele parków przemysłowych funkcjonujących na świecie i w Polsce, które mogłyby posłużyć jako wzorce do projektowania podobnych obiektów w województwie pomorskim. W rezultacie zaproponowaliśmy konkretne rekomendacje w zakresie tworzenia parków przemysłowych w celu przyciągnięcia większej liczby inwestorów przemysłowych i logistycznych na Pomorze.

Barometr Gospodarczy dla województwa opolskiego

Opracowaliśmy analizę czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną województwa opolskiego oraz napływ i odpływ kapitału. W tym celu stworzyliśmy m.in. aktualizowany kwartalnie Barometr Gospodarczy, który odzwierciedla zmiany społeczno-gospodarcze w regionie i w Polsce. Przeprowadziliśmy również analizę baz danych zawierających informacje na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Głównym założeniem projektu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Oferta inwestycyjna Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego w sektorze nowoczesnych usług outsourcingowych

Opracowaliśmy analizę Kieleckiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem branży nowoczesnych usług outsourcingowych. KOM tworzą Kielce oraz sąsiadujące z miastem gminy. Strategiczne rekomendacje poprzedziliśmy badaniem sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, jak również prezentacją głównych trendów w zakresie kierunków rozwoju analizowanej branży. Przeprowadziliśmy również pilotaż, którego celem było usprawnienie funkcjonowania instytucji odpowiedzialnej za obsługę inwestorów.