Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe – trzecia edycja badania nastrojów na rynku nieruchomości

Artykuł

Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe – trzecia edycja badania nastrojów na rynku nieruchomości

Opinie i nastroje deweloperów, inwestorów i doradców rynkowych rok po wybuchu globalnej pandemii.

Marzec 2021, Warszawa

Niniejszy raport przedstawia opinie i nastroje deweloperów, inwestorów i doradców rynkowych na temat perspektyw rynku nieruchomości na rok 2021. W wyjątkowy sposób porównuje ich obecne oczekiwania z perspektywami, które deklarowali zarówno bezpośrednio przed nadejściem pandemii, jak i kilka tygodni później, kiedy objęła ona swym zasięgiem całą Europę. Raport opisuje prognozy respondentów na najbliższe miesiące: ich oczekiwania, które mogą mieć co najmniej taki sam wpływ na ich decyzje inwestycyjne w 2021 roku jak twarde dane ekonomiczne.

Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe

Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe

Marzec 2021

Materiał w języku polskim

Pobierz raport

Trwająca już przeszło rok pandemia koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia spowodowały zmiany w wielu dziedzinach naszego życia i aktywności zawodowej. Miały również ogromny wpływ na funkcjonowanie rynku nieruchomości na całym świecie. Zmieniająca się rzeczywistość wymusiła poszukiwanie rozwiązań, które będą odpowiadały nowym oczekiwaniom.

Jak kształtują się nastroje rynkowe inwestorów i deweloperów? W jakim stopniu pandemia zmieniła strategię firm z sektora nieruchomości?  Zachęcamy do lektury trzeciej edycji raportu Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe.  

Nasz raport w wyjątkowy sposób porównuje obecne oczekiwania inwestorów, deweloperów i doradców rynkowych z perspektywami, które deklarowali zarówno bezpośrednio przed nadejściem pandemii, jak i kilka tygodni później, kiedy osiągnęła ona szczyt.

Tegoroczne badanie pokazuje, że branża nieruchomości z optymizmem patrzy w przyszłość i uważa, że przyniesie ona ożywienie na rynku nieruchomości. Pojawiające się w pierwszych miesiącach pandemii negatywne prognozy ustępują, a respondenci spodziewają się bardziej pozytywnego klimatu gospodarczego, rosnącej aktywności rynkowej, wyższych wolumenów transakcji i lepszej dostępności finansowania dłużnego.

Czy każdy obszar został tak pozytywnie oceniony? Które sektory zdaniem specjalistów z rynku nieruchomości zyskują zainteresowanie? Z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się firmy?  

Szczegółowe wyniki badania i ich analizę znajdziecie Państwo w raporcie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją.

Wybrane wnioski:

  • Prawie połowa respondentów biorących udział w badaniu w pierwszym kwartale 2021 r. uważa, że stopy kapitalizacji ustabilizują się w nadchodzących miesiącach. Tylko jeden na czterech uczestników badania przewiduje ich wzrost w ciągu najbliższych kilku miesięcy; to więcej niż przed pandemią, ale znacznie mniej niż w II kwartale 2020 roku.

Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe

Materiał w języku angielskim

Pobierz PDF

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

  • Większość praktyków rynkowych spodziewa się wzrostu dostępności produktów inwestycyjnych. Ten pogląd jest szczególnie powszechny w Polsce, gdzie ponad 70% badanych poparło tę tezę.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć
  • Jeśli zamierzenia deweloperów i inwestorów się zmaterializują, rok 2021 może być rokiem pojawienia się kolejnego istotnego segmentu rynku inwestycyjnego, czyli mieszkań na wynajem. 15% deweloperów i aż 25% inwestorów deklaruje zainteresowanie segmentem mieszkań na wynajem.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć
  • Wybuch pandemii spowodował zmianę poglądów deweloperów na temat największych wyzwań, przed którymi stoją. Przed kryzysem ich największym wyzwaniem było pozyskanie gruntów pod zabudowę, rosnące koszty materiałów budowlanych i robót budowlanych oraz dostępność i koszty siły roboczej. Jednak od II kwartału 2020 roku głównym wyzwaniem jest komercjalizacja. Ta opinia utrzymuje się również w roku 2021.

 

Metodologia:

Trzy grupy interesariuszy - deweloperzy, inwestorzy i doradcy rynkowi proszeni są o wzięcie udziału w ankiecie i wyrażenie opinii w różnych kwestiach dotyczących rynku nieruchomości.

Badanie składa się z dwóch części. Pierwsza skupia się na opiniach respondentów na temat aspektów związanych z ogólnymi warunkami ekonomicznymi, których spodziewają się w Europie Środkowej w bieżącym roku. W drugiej części pytania dotyczą indywidualnych perspektyw biznesowych każdego z uczestników. W ankiecie prosimy respondentów, aby przedstawili nam swoje opinie na temat poszczególnych krajów, w których prowadzą działalność, a także przedstawili nam perspektywę dla całego regionu Europy Środkowej. 

Czy ta strona była pomocna?