Punkty widzenia: Polskie spółki budowlane 2021

Artykuł

Punkt widzenia: Polskie spółki budowlane 2021

Najważniejsi Najważniejsi gracze sektora budowlanego o kluczowych czynnikach wzrostu i perspektywach branży

Podcasty dotyczące dziewiątej edycji raportu Polskie Spółki Budowlane 2021 to krótkie rozmowy z przedstawicielami sektora budowlanego. Eksperci Deloitte wraz z gośćmi próbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, jak będzie wyglądać przyszłość sektora budowlanego, jakie są najnowsze trendy, czy innowacyjność w tym sektorze gospodarki również zyskuje na znaczeniu oraz jak firmy budowlane radzą sobie z rosnącymi cenami materiałów budowlanych i innymi wyzwaniami.

Przychody największych 15 firm budowlanych na polskim rynku osiągnęły poziom prawie 33,3 mld złotych w 2020 roku. Oznacza to wzrost o 4,3 proc. w stosunku do 2019 roku.

Pozycję niekwestionowanego lidera utrzymała Grupa Budimex zajmując pierwsze miejsce w rankingu Deloitte już po raz piąty.

Łukasz Michorowski, Partner w Dziale Audit & Assurance specjalizujący się w usługach doradczych dla sektora budowlanego i nieruchomości w rozmowie z prezesem zarządu Grupy Budimex – Arturem Popko – przyglądają się sytuacji na rynku budowlanym, jego kondycji i perspektywom, a także rozmawiają o recepcie na sukces, znaczeniu dywersyfikacji i zielonym budownictwie.

Aby osiągnąć neutralność węglową i realizować pakiet regulacyjny „Fit to 55”, w pierwszej kolejności koncentrujemy się na wymianie sprzętu. Zakupiliśmy już pierwsze maszyny z napędem elektrycznym. Kolejnym elementem są materiały pochodzące z recyklingu. Tworzymy nowe normy i procedury, aby wykorzystać ponownie jak najwięcej materiałów. Przy remoncie nawierzchni drogi, udaje nam się ponownie wykorzystać 90% materiału, który pochodzi z jej rozbiórki. Przy budowie dróg szybkiego ruchu, cały materiał z wykopów jest wbudowywany w nową drogę. Do roku 2030 chcemy, aby cała energia, którą zużywamy pochodziła z odnawialnych źródeł energii, ale również chcemy inwestować w tego typu infrastrukturę.

– mówi Artur Popko.

 

Jakie plany i cele stawia sobie lider sektora budowlanego w Polsce? Czy neutralność klimatyczna tego sektora gospodarki jest w ogóle możliwa? Czy w Polsce są obiekty zeroemisyjne? Odpowiedzi między innymi na powyższe pytania znajdziecie w inspirującej rozmowie. Serdecznie zachęcamy do jej wysłuchania!

O gościu:

Artur Popko - Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.

Od 2004 roku związany z Grupą Budimex (Budimex Dromex), gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od 2019 roku Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Budimeksu. Jest współtwórcą dywizji budownictwa infrastrukturalnego Budimex. W opinii inwestorów Budimex jest w czołówce najlepszych wykonawców drogowych w Polsce. Osiemdziesiąt procent kontraktów drogowych Budimex realizuje przed terminem.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska.

Czy ta strona była pomocna?