Punkty widzenia: Polskie spółki budowlane 2021

Artykuł

Punkt widzenia: Polskie spółki budowlane 2021

Najważniejsi gracze sektora budowlanego o kluczowych czynnikach wzrostu i perspektywach branży

Podcasty dotyczące dziewiątej edycji raportu Polskie Spółki Budowlane 2021 to krótkie rozmowy z przedstawicielami sektora budowlanego. Eksperci Deloitte wraz z gośćmi próbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, jak będzie wyglądać przyszłość sektora budowlanego, jakie są najnowsze trendy, czy innowacyjność w tym sektorze gospodarki również zyskuje na znaczeniu oraz jak firmy budowlane radzą sobie z rosnącymi cenami materiałów budowlanych i innymi wyzwaniami.

Wśród głównych czynników mających wpływ na rozwój rynku budowlanego w Polsce należy przede wszystkim wymienić inwestycje publiczne w infrastrukturę drogową i kolejową. Obecnie wiele projektów infrastrukturalnych jest w fazie realizacji, co bez wątpienia przyczyni się do dalszego wzrostu produkcji budowlano-montażowej.

Eksperci Deloitte: Łukasz Michorowski, Partner w Dziale Audit & Assurance specjalizujący się w usługach doradczych dla sektora budowlanego i nieruchomości oraz Maciej Niemierka, Manager w Dziale Doradztwa Finansowego w rozmowie z p.o. Generalnego Dyrektora Krajowych Dróg i Autostrad – Tomaszem Żuchowskim – rozmawiają o rynku budowlanym, jego kondycji i perspektywach.

 

Jesteśmy niekwestionowanym liderem w Europie, jeśli chodzi o budowę infrastruktury drogowej. Dlatego już dziś musimy myśleć o wypracowaniu dobrej strategii i programu utrzymaniowego. Zadania z tym związane wymagają nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale i zasobów ludzkich, jak i odpowiednich technologii, gdyż niektóre z zabiegów trzeba wykonywać w określonym horyzoncie czasowym.
 

– mówi Tomasz Żuchowski.

Czy GDDKiA i inni inwestorzy publiczni zapewnią dostateczny poziom podaży projektów, aby zaspokoić stronę popytową? Czy klauzule waloryzacyjne działają w rzeczywistości, szczególnie w obecnej sytuacji? Czy inwestycje infrastrukturalne są gotowe na redukcję śladu węglowego? Serdecznie zachęcamy do wysłuchania ciekawej rozmowy, w której odpowiemy na wyżej postawione pytania.

Tomasz Żuchowski, inżynier, przedsiębiorca, urzędnik państwowy, lubiący pracę zespołową i wyzwania. Absolwent budownictwa i gospodarki przestrzennej oraz studiów podyplomowych m.in. z informatyki i efektywności energetycznej.

W latach 2008-2015 pracował na różnych stanowiskach w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, późniejszym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W latach 2015-2018 r. wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Od sierpnia 2018 r. kieruje Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Czy ta strona była pomocna?