Cloud, chmura, technologia

Artykuł

Migracja do chmury to nie strategia

Kwiecień 2019

Ilość scenariuszy możliwych rozwiązań, benefitów, ale również zagrożeń związanych z wdrażaniem chmury jest na tyle duża, że żeby określić, co mamy przez to na myśli, musimy zejść poziom niżej. Na etapie samego planowania migracji do chmury trzeba mieć jasno sprecyzowaną wizję, co chcemy zrobić, jaki mamy pomysł oraz co jest naszym celem.

Idąc dalej tym tropem i analizując rozmowy z naszymi klientami, obecnie organizacje nie zastanawiają się czy migrować się do chmury, bądź czy z niej korzystać, lecz jak to zrobić w najbardziej optymalny sposób. Jakie będą korzyści biznesowe oraz jak uzyskać najwięcej wartości dla organizacji. Wyzwanie przed jakim stoją firmy to jak dobrze zaplanować migrację? By podejść do tego odpowiedzialnie, należy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań.
 

Czym jest chmura i jak się rozwijała na przestrzeni ostatnich lat?

Dotychczas mówiło się, że cloud to temat dla IT. Widzimy coraz częściej, że trend zmienia się w kierunku biznesu oraz kierownictwa organizacji, które widzi potencjał w rozwiązaniach chmurowych. Cloud to nie jest usługa, żaden konkretny produkt, cloud to jest model, sposób w jaki można pozyskać funkcjonalność, dostarczać funkcje IT do organizacji, z których bezpośrednio lub pośrednio korzysta biznes.

Cloud to model umożliwiający wszechobecny, wygodny dostęp na żądanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych, które mogą być szybko udostępniane i wydawane przy minimalnym nakładzie zarządzania lub interakcji z dostawcą usług. Ten model chmury składa się z pięciu podstawowych cech:

  • Samoobsługa, usługi na żądanie,
  • Dostęp do sieci,
  • Współdzielone zasoby i infrastruktura,
  • Duża elastyczność,
  • Mierzalne wykorzystanie.

Usługi cloud są dostępna w trzech modelach - publicznym, prywatnym i hybrydowym - oraz wdrażane w czterech modelach - IasS, PaaS, SaaS i FaaS.

pl_Pages_from_Prezentacja_Webcast_Cloud_04_04_2019_Page_1.jpg (1314×776)

Co słowo chmura oznaczała jeszcze jakiś czas temu, a co oznacza w 2019 roku?

Na początku był tradycyjny model IT – wszystkie zasoby IT były umiejscowione w organizacji – serwery, macierze, routery, przełączniki, oprogramowanie, aplikacje itp. Na przestrzeni lat wraz ze zwiększoną przepustowością łączy internetowych pojawiły się nowe możliwości, jak np. przeniesienie datacenter i umiejscowienie ich na serwerach operatora. Dzięki temu przy efekcie skali operatora, z jednej strony można było zapewnić większą jakość usług (bezpieczeństwo fizyczne, redundancja, zabezpieczenia przed przepięciami), a z drugiej strony można było się łączyć do tych zasobów jak do własnych serwerów organizacji. To jednak jeszcze nie była chmura – raczej kolokacji czy hosting – sami zarządzamy zasobami albo oddajemy zarządzanie komuś.

Kolejnym krokiem ewolucji był model, w którym infrastruktura udostępniona jest jako usługa (IaaS), tzn. jest to taka grupa usług dostępnych w chmurze, kiedy sami możemy uruchamiać komponenty infrastruktury IT np. serwery wirtualne, urządzenie sieciowe, itp. Takie podejście spełnia kryteria chmury, jednak to my jako organizacja jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie (utrzymanie, aktualizację itp.) elementami, które mamy w chmurze. Korzyścią z takiego rozwiązania jest np. fakt, że płacimy wedle użycia poszczególnych elementów.

Innym modelem, który charakteryzuje się większym zaawansowaniem w kontekście rozwiązań chmurowych jest PaaS, czyli platforma jako usługa np. baza danych. Fundamentalną różnicą jest fakt, iż nie mówimy już o serwerze wirtualnym z bazą danych w chmurze tylko o bazie danych dostępnej w chmurze (nie widzimy wspomnianego serwera). W modelu PaaS odpada narzut administracyjny, a benefity można osiągnąć w obszarze zarządzania.

Najbardziej rozpowszechnionym obecnie modelem jest oprogramowanie jako usługa (SaaS). W tym modelu nie interesuje nas infrastruktura, lecz kompletna aplikacja, która dostarczana jest w modelu chmurowym jako usługa. Umożliwia to korzystanie wyłącznie z wybranej usługi bez konieczności utrzymywania dla niej infrastruktury (np. aktualizacja oprogramowania serwera). Tym wszystkim zajmuje się administrator chmury.

Modelem, o którym mówi się od zeszłego roku jest dostarczanie funkcji jako usługi (FaaS). Założenia modelu są oparte na koncepcji, w której interesuje nas tylko pisanie kodu, funkcji, procedur. Nie interesuje nas żadne środowisko uruchomieniowe, serwery etc. Po prostu wklejamy kawałek naszego kodu do chmury oraz definiujemy parametry przy których nasz kod ma się uruchomić. Takie rozwiązanie zapewnia samoskalowalność oraz wpisuje się w trend serverless.
 

Jakie usługi w chmurze dostępne są obecnie na rynku i z czego możemy wybierać?

To, co powoduje w ostatnich latach większą adopcję chmury w organizacji, to dostępność usług na wysokim poziomie oraz komponentów, przy pomocy których możemy budować swoje rozwiązanie. Bardzo dobrym przykładem jest Google Cloud Platform, w którym pewne funkcjonalności dostępne są w chmurze umożliwiając analizę obrazu oraz tekstu, przetwarzanie wideo, tłumaczenie, transkrypcję czy renderowanie tekstu do dźwięku/mowy. Wcześniej tego typu funkcjonalności nie były w ogóle możliwe. Chmura umożliwia zatem wprowadzenie na rynek zupełnie nowych usług,  oraz tych, które kiedyś nie były dostępne.

Innym przykładem jest Internet of Things (IoT) – rozproszone rozwiązanie, gdzie mamy wiele urządzeń/sensorów, które zbierają dane z całego świata. Każdy z dostawców chmury ma całą gamę usług, które składają się na IoT. Te usługi pozwalają budować rozwiązanie jako funkcjonalności co eliminuje szereg problemów np. ograniczenia związane przepustowością naszej infrastruktury lub czy dane w ogóle będą zbierane, skategoryzowane, otagowane itp.

Powyższe przykłady rozwiązań zmieniają myślenie o budowaniu funkcjonalności w organizacji, otwierają nowe możliwości zastosowania chmury. Wykorzystanie powyższych usług powoduje, że organizacja skupia się jedynie na opracowaniu logiki biznesowej, które to rozwiązanie ma realizować.  Technologia chmurowa oferuje firmom nowe możliwości zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju biznesu, ale także jego efektywnego i innowacyjnego prowadzenia.
 

Zapraszamy do odsłuchania webcastu:
„Migracja do chmury” to nie strategia

pl_Pages_from_Prezentacja_Webcast_Cloud_04_04_2019_Page_2.jpg (1385×800)

pl_Pages_from_Prezentacja_Webcast_Cloud_04_04_2019_Page_3.jpg (1336×776)

Dowiedz się więcej na temat CLOUD

Czy ta strona była pomocna?