Cloud chmura technologia

Artykuł

Elastyczny i wysokowydajny S/4HANA w chmurze

Lipiec 2019

Nowoczesne firmy muszą skupić się na tym, co jest istotą ich działalności, natomiast elementy związane z oprogramowaniem powinny być dostępne od ręki i dawać możliwość nieograniczonego rozwoju, niezależnie od kierunkowych decyzji firm.

Rozwój technologiczny współczesnego świata, a w szczególności wszechobecna Transformacja cyfrowa wraz z Industry 4.0 stawiają przed firmami coraz nowsze oczekiwania, które determinują ich przewagi konkurencyjne. Dzisiejsze firmy muszą się zmierzyć z szybszym przepływem informacji oraz działaniem, które musi być wykonywane online. Jest to ewidentnie znak naszych czasów, zwłaszcza, że ilość otaczających nas aplikacji powoduje konieczność bardzo szybkich reakcji. Dlatego też systemy klasy ERP musiały się w bardzo krótkim czasie dopasować do realiów, tak, aby działały dokładnie w takim samym otoczeniu i w takim samym czasie, jak decyzje, które podejmujemy na podstawie pochodzących z nich danych. Dodatkowo minął już czas wieloletnich projektów wdrożeniowych, które przynosiły korzyści na koniec cyklu wdrożeniowego. Często po tak długim, bardzo absorbującym projekcie, założone metryki (KPIs) nie były osiągane, lub trudne do zmierzenia.

Przykładem takiej przyszłościowej zmiany jest rozwiązanie S/4HANA stworzone przez firmę SAP. Dzięki zaawansowanej bazie danych – HANA daje ono użytkownikom znaczne szersze możliwości pracy zarówno back office, jak i analityki potrzebnej w komunikacji z klientem. Oczywiście byłoby to wszystko niemożliwe, gdyby nie Cloud, który zniósł ograniczenia technologiczne związane z utrzymywaniem takiego wymagającego środowiska. Błędem jest traktowanie S/4HANA jedynie, jako upgrade techniczny. W połączeniu z rozwiązaniem wdrożonym w chmurze, jest to możliwość przeprowadzenia cyfrowej transformacji biznesu, przy wykorzystaniu wsparcia dla nowych lub zoptymizowanych procesów biznesowych.

Cloud kluczowym składnikiem architektury IT

Chmura stała się dziś jedną z podstawowych składowych architektury rozwiązań informatycznych. Dzięki posiadaniu w zasadzie nieograniczonych zasobów, poszczególne rozwiązania tworzone przez firmę SAP stają się elastyczne i wysokowydajne. Przykładem jest chociażby cały obszar związany z analityką predykcyjną. System umiejscowiony w chmurze z nieograniczonymi możliwościami wydajnościowymi może stać się głównym elementem zarządzania środowiskiem utrzymania ruchu. Analogicznym rozwiązaniem są również systemy zarządzania relacjami z klientem. Umożliwienie funkcjonowania systemów klasy CRM i pochodnych w chmurze gwarantuje dostęp do informacji z dowolnego miejsca, a równocześnie daje możliwość analizowania zachowań i oczekiwań klientów niezależnie od ich miejsca funkcjonowania.

SAP S/4HANA dzięki umiejscowieniu w chmurze zdecydowanie usprawnił funkcjonowanie firmy. W dynamiczny i efektywny sposób umożliwia pełną analizę problemu, niezbędną do podejmowania decyzji, które stanowią dziś o przewadze konkurencyjnej na rynku. Chmura, która jeszcze niedawno budziła wiele emocji, dziś staje się nieodzownym elementem budowania strategii rozwiązań biznesowych, które ubieramy w narzędzia informatyczne. Właśnie taka kolejność postrzegania naszego działania determinuje fakt, że jako użytkownicy końcowi oczekujemy dużej elastyczności od tego typu rozwiązań. Dodatkowym aspektem wdrożenia S/4HANA w chmurze jest standaryzacja procesów i ukierunkowanie na najlepsze praktyki biznesowe. Dzięki temu jest on wygodny, nowoczesny i kompatybilny, dzięki czemu wzmacnia pozycję sponsora przeprowadzającego transformację cyfrową w organizacji.

Nowe modele licencjonowania

Istotnym elementem jest również to, że działanie rozwiązań chmurowych wymusza na dostawcach oprogramowania zmianę modeli licencjonowania. Dzięki temu, klienci mogą w świadomy sposób i w określonym budżecie podejmować decyzje, zarówno, co do zakresu systemów, jak i osób efektywnie z nich korzystających. SAP tworząc rozwiązania dla swoich klientów położył nacisk na te elementy, które stają się dobrą praktyką biznesową, a równocześnie dzięki danym z systemów informatycznych, wspierają procesy decyzyjne. Klasycznym przykładem takiego podejścia jest chociażby rozwiązanie SAP Success Factors, czy cała platforma SAP Cloud Analytics – pokazują one, że zarówno zbieranie i rozwijanie informacji w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, czy też czysta analityka biznesowa nie są przeszkodami w rozwoju. Dzięki umieszczeniu ich w chmurze mają zarówno duże możliwości od strony informacyjnej, jak i generowania raportów, czy informacji dla użytkowników końcowych. To też dobry prognostyk na przyszłość, że każde kolejne rozwiązanie, dzięki jego funkcjonowaniu w środowisku Cloud zagwarantuje szybki rozwój, pełną skalowalność i dostępność dla użytkownika. Wpłynie to też w znacznym stopniu na obniżenie kosztów budowania i rozszerzania funkcjonalności w porównaniu z klasycznym podejściem wymagającym bezpośrednich wdrożeń produktu.

Przyszłość on-demand

Funkcjonowanie firmy w chmurze to też duże możliwości związane z ekspansją rynkową i możliwościami pozyskiwania nowych klientów. Trzeba pamiętać, że środowisko relacji biznesowych, to również świat dostawców i odbiorców dóbr konsumpcyjnych. Dlatego chociażby takie rozwiązania jak SAP Ariba stwarzają możliwości bardzo szybkiej komunikacji z naszymi partnerami biznesowymi. Te wszystkie elementy wskazują, że dzisiejsze nowoczesne firmy muszą skupić się na tym, co jest istotą ich działalności, natomiast elementy związane z oprogramowaniem tych działań powinny być dostępne od ręki i dawać możliwość nieograniczonego rozwoju, niezależnie od kierunkowych decyzji firm, co do obszaru ich działania. SAP S/4HANA w swoich rozwiązaniach chmurowych okazuje się być bardzo elastycznym i otwartym na oczekiwania klientów partnerem biznesowym. W świecie nieustannych zmian, rosnących oczekiwań i wyzwań biznesowych, staje się narzędziem, które dzięki swoim rozwiązaniom jest w stanie realnie wesprzeć decyzje użytkowników.

Czy ta strona była pomocna?