Artykuł

Raport: Jak poprawić bezpieczeństwo informatyczne w szpitalach?

Cyberbezpieczeństwo urządzeń medycznych podłączonych do sieci

Nowoczesne technologie są powszechnie używane w służbie zdrowia. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych w placówkach medycznych niesie ryzyko ich podatności na cyberataki. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa użytkowanych systemów i aplikacji.

Ostatnio tematyka bezpieczeństwa urządzeń medycznych zyskała rozgłos w mediach po tym, gdy hakerzy opublikowali listy podatności w pompach infuzyjnych elektroencefalografach czy aparaturze anestezjologicznej. Badania z wykorzystaniem honeypotów wykazały, że podatne urządzenia medyczne mogłyby być faktycznie narażone na ataki hakerów. Międzynarodowe organizacje takie jak amerykańska Food & Drug Administration czy europejska European Union Agency for Network and Information Security kładą duży nacisk na uświadamianie zagrożeń.

Deloitte przeprowadziło ankiety w 24 szpitalach znajdujących się w 9 różnych krajach, aby zapoznać się ze stanem świadomości użytkowników aparatury medycznej oraz sprawdzić bezpieczeństwo wykorzystywanych urządzeń.

Według pozyskanych informacji, ponad połowa szpitali posiada sprzęt zabezpieczony domyślnymi hasłami. Prawie połowa placówek nie przeprowadziła oceny bezpieczeństwa swoich urządzeń medycznych. W ciągu ostatniego roku (2015) trzy szpitale były ofiarami incydentów związanych ze złośliwym oprogramowaniem.

Pobierz raport

Jak poprawić bezpieczeństwo informatyczne w szpitalach?
Cyber security of network-connected medical devices in (EMEA) Hospitals 2016

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?