Cloud, chmura, technologia

Artykuł

Chmura przynosi większy zwrot z inwestycji dla biznesu niż dla IT

Listopad 2018

Dla działów IT największą korzyścią z posiadania chmury, jest możliwość przeniesienia ciężaru rozmowy z biznesem na kwestie strategiczne, a nie operacyjne i utrzymaniowe. Biznes z kolei, dzięki takiemu rozwiązaniu zyskuje czas, obniża koszty i otwiera przestrzeń do rozwoju innowacyjnych skalowalnych rozwiązań.

„To nie chmura, to tylko inny komputer”

Pierwsza dekada (2006 – 2016) usług public cloud jest czasem uznawana za  dekadę infrastruktury. Chmura postrzegana była jako alternatywa dla tradycyjnego datacenter – bardzo nośne nawet było powiedzenie „there is no cloud, there is only somebody else’s computer”. Adopcja chmury służyła przede wszystkim do zmiany modelu infrastruktury IT – zamiast własnych fizycznych serwerów, mieliśmy do czynienia z wirtualnymi. Niosło to za sobą wiele korzyści  m.in. większą elastyczność kosztową (miesięczne faktury wg. rzeczywistego wykorzystania zasobów, zamiast inwestycji kapitałowych, amortyzacji, itp.) bądź zdjęcie z agendy IT tematu datacenter (tj. prądu, klimatyzacji, systemu przeciwpożarowego, łączności itp.).

Kolejna dekada chmury to czas innowacji. Przez lata zakres usług dostępnych w chmurach publicznych został rozszerzony. Obecny ich portfel u wiodących dostawców zawiera bardzo szerokie spektrum rozwiązań adresujących konkretne biznesowe potrzeby (mamy tu na myśli zarówno rozwiązania pokrywające cały obszar biznesowy – np. CRM, jak również komponenty dostarczające konkretną funkcjonalność – np. analiza głosu, analiza obrazu, przetwarzanie tekstu, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe oraz Internet of Things).

Współczesne modele rozwiązań w chmurze

Nowoczesny model budowania rozwiązań IT w chmurze pomija zupełnie warstwę infrastruktury. Pozwala to organizacjom skupić się na kreowaniu wartości dla biznesu poprzez technologię, a nie na technologii jako takiej.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację – firma ma nowy pomysł na biznes, potrzebny jest dedykowany system IT, który ten nowy biznes będzie wspierał. Tradycyjna droga do wytworzenia nowego systemu jest, co do zasady, długa, wyboista i kosztowna . Wygląda to mniej więcej tak: biznes zwraca się do IT określając swoje potrzeby, IT przygotowuje estymację czasu i kosztów – konieczny jest zakup infrastruktury (serwer, system operacyjny, baza danych, oraz miejsce, by to pomieścić – wszystko wyskalowane pod prognozowane obciążenie (liczbę użytkowników, liczbę zapytań do bazy danych, ruch sieciowy)). Programiści implementują od podstaw całą logikę aplikacji. Wszystko to powoduje, że koszt jest wysoki, a czas od pomysłu do działającego rozwiązania – bardzo długi.

Droga nowoczesna, korzystająca ze zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania oraz podejścia tzw. cloud native pozwala na uruchomienie prototypowego rozwiązania w krótkim czasie, a jedyny rzeczywiście ponoszony koszt to czas pracy zespołu.

Dowiedz się więcej na temat CLOUD

Nowe podejście we wdrażaniu rozwiązań IT w chmurze

Po pierwsze - nasz system, wszędzie gdzie jest to możliwe, wykorzystuje gotowe komponenty dostępne w chmurze (IoT). Programiści nie muszą budować tych komponentów od podstaw (tzn. pisząc własny kod, wykorzystujący dostępne biblioteki)

Po drugie – dzięki usługom tzw. serverless (np. AWS Lambda, Google Functions) nie musimy w ogóle przejmować się infrastrukturą, skupiamy się jedynie na pisaniu kodu realizującego zadaną biznesową funkcjonalność. Następnie nasz kod jest uruchamiany po prostu „w chmurze” – warstwa infrastruktury zostaje przez chmurę zupełnie przed nami ukryta. Jeśli nasz kod potrzebuje większej mocy obliczeniowej i zasobów – chmura jest w stanie sama te zasoby zapewnić, pomijając w tym nasz udział.

I teraz nadszedł czas na odpowiedzenie sobie na istotne pytanie – które z podejść daje nam większą szansę wyprzedzenia konkurencji i wprowadzenia nowego produktu lub usługi szybciej na rynek?

Pobudzanie innowacyjności

Wykorzystanie chmury zachęca również do szukania innowacji i podejmowania ryzyka. Sam jej koszt,  na etapie rozwoju oprogramowania, często jest niewielki. – Dostawcy uzależniają go od rzeczywistego zużycia – czasu działania instancji, wolumenu danych, ilości uruchomionych funkcji itp. Jeżeli nasz system nie jest używany produkcyjnie te wartości po prostu są niskie, co przekłada się na niski koszt.

Kolejną korzyścią biznesową jest bezproblemowe skalowanie – szczególnie w takich obszarach, jak liczba odbiorców, zasięg geograficzny czy wolumen danych. W przypadku własnej infrastruktury IT gwałtowny wzrost liczby użytkowników lub potrzeba udostępnienia usługi na nowych rynkach stanowią wyzwanie i wymagają zarówno pieniędzy (zakup sprzętu i usług) jak  również, a może nawet przede wszystkim, czasu (projekt, dostarczenie sprzętu, instalacja, konfiguracja, testy).

Oczywiście samo IT też jest beneficjentem wprowadzenia chmury. Przede wszystkim może przenieść ciężar rozmowy z biznesem na kwestie strategiczne, a nie operacyjne i utrzymaniowe. Dla liderów IT jest to szansa na istotne redefiniowanie swojej roli w organizacji i relacji z zarządem.

Czy ta strona była pomocna?