Artykuł

Raport: Cyfrowa transformacja rządowa

Globalny punkt widzenia

Nowoczesne technologie są powszechnie używane w służbie zdrowia. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych w placówkach medycznych niesie ryzyko ich podatności na cyberataki. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa użytkowanych systemów i aplikacji.

Ostatnio tematyka bezpieczeństwa urządzeń medycznych zyskała rozgłos w mediach po tym, gdy hakerzy opublikowali listy podatności w pompach infuzyjnych elektroencefalografach czy aparaturze anestezjologicznej. Badania z wykorzystaniem honeypotów wykazały, że podatne urządzenia medyczne mogłyby być faktycznie narażone na ataki hakerów. Międzynarodowe organizacje takie jak amerykańska Food & Drug Administration czy europejska European Union Agency for Network and Information Security kładą duży nacisk na uświadamianie zagrożeń.

Deloitte przeprowadziło ankiety w 24 szpitalach znajdujących się w 9 różnych krajach, aby zapoznać się ze stanem świadomości użytkowników aparatury medycznej oraz sprawdzić bezpieczeństwo wykorzystywanych urządzeń.

Według pozyskanych informacji, ponad połowa szpitali posiada sprzęt zabezpieczony domyślnymi hasłami. Prawie połowa placówek nie przeprowadziła oceny bezpieczeństwa swoich urządzeń medycznych. W ciągu ostatniego roku (2015) trzy szpitale były ofiarami incydentów związanych ze złośliwym oprogramowaniem.

Pobierz raport

The journey to government’s digital transformation

The ascent of digital

Pobierz raport w PDF
Czy ta strona była pomocna?