Artykuł

Raport: Pod powierzchnią cyberataków

Głębsze spojrzenie na wpływ cyberataków na biznes

Czy liderzy dokładnie szacują wpływ cyberataków na ich przedsiębiorstwa? Czy typowe założenia dotyczące kosztów związanych z powrotem do normalnego funkcjonowania po utracie lub wycieku danych są słuszne? Publikacja „Beneath the surface of a cyberattack” przedstawia analizę biznesową wpływu cyberataków na funkcjonowanie przedsiębiorstw z uwzględnieniem zarówno oczywistych jak i ukrytych kosztów.

Założenia mogą być mylące

Typowe wyobrażenie na temat skutków cyberataku zostało ukształtowane przez informacje, które przedsiębiorstwa mają obowiązek podać do wiadomości publicznej – przede wszystkim dotyczące kradzieży danych osobowych, danych finansowych czy informacji o stanie zdrowia pacjentów. Zazwyczaj mówi się o kosztach związanych z powiadomieniem klientów, monitorowaniem raportów finansowych czy ewentualnymi sprawami sądowymi i karami finansowymi. Jednak wpływ ataku może być o wiele większy i odbijać się echem przez następne lata, przynosząc dodatkowe, „ukryte” koszty związane przede wszystkim z zepsutą reputacją na rynku, utratą zaufania klientów czy długofalowym zakłóceniem funkcjonowania organizacji.

Raport przedstawia krótko- i długoterminowe skutki, na jakie narażone są przedsiębiorstwa w następstwie cyberataków. Wpływ na biznes został ujęty w formie osi czasu ukazującej koszty niezbędnych do podjęcia działań związanych z omawianymi skutkami ataków. Realne straty zostały przedstawione na przykładzie doskonale ilustrującym ich skalę – zdecydowana większość związana jest z długofalowymi skutkami i działaniami podejmowanymi w okresie do 5 lat od wydarzenia.

Zobacz angielskojęzyczną stronę raportu "Pod powierzchnią cyberataków"

Pobierz raport

Pod powierzchnią cyberataków
Beneath the surface of a cyberattack 

Pobierz raport w PDF
Czy ta strona była pomocna?