wolontariat pracowniczy a raportowanie pozafinansowe

Artykuł

Wolontariat pracowniczy a raportowanie pozafinansowe

Dobrze zmierzone nakłady i efekty projektów wolontariackich przekładają się na konkretny i policzalny wpływ organizacji.

Od roku blisko 300 firm jest zobowiązanych przepisami unijnymi do raportowania tzw. danych pozafinansowych. Zdaniem ekspertki Deloitte – ten wymóg może pozytywnie wpłynąć na poprawę wyników firm i innych podmiotów rynkowych.

Przełom roku to czas podsumowań, również tych biznesowych. Od tego roku blisko 300 firm jest zobowiązanych przepisami unijnymi do raportowania tzw. danych pozafinansowych. Zdaniem ekspertki Deloitte, Aleksandry Stanek-Kowalczyk – ten wymóg może pozytywnie wpłynąć na poprawę wyników organizacji.

Od 2017 roku na skutek implementacji unijnej dyrektywy m.in. spółki giełdowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, są zobowiązane do raportowania tzw. danych pozafinansowych. W raportach powinny znaleźć się miedzy innymi oceny ryzyk, podstaw zarządczych i wskaźniki z zakresu przeciwdziałania korupcji, negatywnego wpływu na środowisko naturalne, aspektów pracowniczych, społecznych oraz poszanowania praw człowieka. Według szacunków firmy doradczej Deloitte obowiązek ten obejmie w Polsce przynajmniej 300 podmiotów.

Korzyści z raportów

Aleksandra Stanek-Kowalczyk podczas V Konferencji Koalicji Prezesi-Wolontariusze wskazywała szereg korzyści płynących z tworzenia tego typu raportów – przejrzystość organizacji, relacje z interesariuszami, zarządzanie reputacją, czy poprawa wyników w organizacji to tylko niektóre z nich.

Proces przygotowania raportu niefinansowego po raz pierwszy pozwala na zidentyfikowanie i zebranie w organizacji danych oraz informacji, które dotychczas często nie były ani zbierane, ani analizowane np. dotyczących różnorodności, wybranych aspektów wpływu na środowisko czy korupcji. Najlepiej efekty tego typu działań widać na przykładzie firm, które przygotowują tego typu raporty już od kilku lat. Porównując wyniki w dłuższej perspektywie czasowej wyraźnie widać, czy podejmowane działania w obszarach niefinansowych są efektywne i jaki jest ich wpływ na poszczególne wskaźniki. To pozwala bardziej kompleksowo i intencjonalnie rozwijać te programy i projekty, które przynoszą największe korzyści organizacji.” – mówi Aleksandra Stanek-Kowalczyk, ekspert w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju Deloitte.
 

Wolontariat pracowniczy, jako element raportowania pozafinansowego, Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Deloitte

Wolontariat pracowniczy i jego rola w raportowaniu

Wolontariat pracowniczy jest istotnym elementem raportowania pozafinansowego. Ekspertka przekonuje, że warto mierzyć jego efekty – od liczby zaangażowanych pracowników, poprzez czas ich pracy i wpływ na beneficjentów działań. Dobrze zmierzone nakłady i efekty projektów wolontariackich przekładają się na konkretny i policzalny impakt organizacji.

Wideo: Wolontariat pracowniczy jako element raportowania pozafinansowego

Raportowanie zintegrowane – przyszłość odpowiedzialnych organizacji

Zdaniem ekspertów Deloitte polskie firmy powinny pokusić się nie tylko o spełnienie nowego wymogu, ale o pójście o krok dalej i zastosowanie raportowania zintegrowanego. Tym bardziej, że do takiej decyzji skłaniają także deklaracje Komisji Europejskiej. Raportowanie zintegrowane polega na publikacji informacji finansowych, środowiskowych, społecznych i danych z obszaru ładu korporacyjnego w jednym zestawieniu. W jasnej, kompletnej i porównywalnej formie przedstawia nie tylko bieżącą kondycję organizacji, ale pokazuje również jej plany na przyszłość. Raportowanie zintegrowane ma za zadanie prezentować organizację w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Od 2011 roku, czyli od momentu rozpoczęcia procesu konsultacji pierwszej wersji wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, powstało około 150 takich raportów w 26 krajach.

Czy ta strona była pomocna?