Deloitte Cyber

Rozwiązania

Deloitte Cyber

Jak przygotować pracowników na przyszłe wyzwania

W świecie technologii cyfrowej reputacja firmy zależy od cybertechnologii. Ponieważ jest ona wszechobecna, wszyscy pracownicy firmy ponoszą odpowiedzialność za jej należyte wykorzystanie. Dzięki dobrej znajomości cybertechnologii skutecznie pomagamy w budowaniu kultury zrozumienia, łączności i zaufania w firmie i poza nią.

Zaufanie - to podstawa każdej udanej relacji, każdej interakcji z pracownikami, dostawcami, partnerami łańcucha dostaw i klientami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o dane transakcyjne, czy osobowe, dbamy o to, by były pozyskiwane zgodnie z zasadami etyki, rzetelnie zarządzane i odpowiednio zabezpieczone.  Jest to punkt wyjścia procesu, który ma zapewnić zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo naszym klientom we wszystkich aspektach działalności, współpracy i kontaktów z interesariuszami.

 

Zrozumienie. Łączność. Zaufanie.

 

Rozwiązania dla użytkowników cybertechnologii:

Ukierunkowanie na relacje osobiste w połączeniu z ogromnym doświadczeniem i innowacjami dotyczącymi technologii i produktów umożliwia nam podniesienie poziomu interoperacyjności i zwiększenie siły oddziaływania poprzez zacieśnianie kontaktów między interesariuszami.

Niezależnie od charakteru i formy priorytetów strategicznych firmy, pomagamy klientom budować świadomość i poprawiać widoczność zagrożeń oraz zwiększać efektywność, również w obliczu cyberincydentów.

Nawet w bardzo trudnych przypadkach słuchamy klienta i pomagamy znaleźć odpowiedzi na zadawane przez niego pytania oraz zaspokoić specyficzne potrzeby.

Deloitte jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa cyberstrategicznego i dotyczącego cyberinteligencji. Nasza oferta obejmuje cyberrozwiązania i usługi outsourcingu, które można elastycznie dopasować do potrzeb klienta.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i dobrej znajomości branży możemy czerpać wiedzę i doświadczenie z zasobów globalnych i przygotować się na praktycznie każdy scenariusz.

Doradzamy, wdrażamy i jesteśmy tam, gdzie klienci potrzebują nas najbardziej, we wszystkich komórkach organizacyjnych.

Opracowanie programu zarządzania cyberryzykiem zgodnego z celami strategicznymi firmy i odpowiedniego do jej apetytu na ryzyko.

 • Cyberświadomość
 • Zarys cyberstrategii
 • Ocena cyberryzyka
 • Zarządzanie cyberprogramami
 • Pomiar cyberryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem osób trzecich

Wykorzystanie portfela rozwiązań zabezpieczających aplikacje i wdrożenie ich w odniesieniu do outsourcingu i prowadzonej działalności operacyjnej celem zapewnienia klientowi bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

 • Koncepcja i wymogi
 • Projekt i opracowanie
 • Weryfikacja i walidacja
 • Testowanie aplikacji
 • Wykrywanie ryzyka
 • Tablice GRC

Oferujemy szeroką gamę innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań Cyber+Cloud, dostosowanych do środowiska klienta i umożliwiających bezpieczną transformację cyfrową na dużą skalę.

 • Bezpieczeństwo infrastruktury chmurowej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze
 • Opracowanie strategii i planu zapewnienia bezpieczeństwa w chmurze
 • Nadzów właścicielski w chmurze i zapewnienie zgodności z przepisami

Deloitte Cyber oferuje usługi zapewnienia poufności danych, ukierunkowane na eliminację ryzyka i aktualnych problemów zarządczych, takich jak globalizacja, zróżnicowane wymogi prawne i regulacyjne, zmienność technologii i model extended enterprise.

 • Poufność wbudowana w model
 • Etyka zachowania poufności i innowacje dotyczące danych
 • Technologie ochrony danych
 • Zapewnienie poufności
 • Strategia danych
 • Sprawozdawczość i walidacja
 • Architektura

Deloitte Cyber oferuje połączenie zaawansowanych technologii monitoringu, narzędzi analitycznych i inteligencji ludzkiej jako systemu wspomagającego wykrywanie, analizę i redukcję zagrożeń, zanim zdezorganizują działalność przedsiębiorstwa.

 • Zarządzanie płaszczyzną ataku
 • Rozpoznawanie zagrożeń w cyberprzestrzeni
 • Monitoring i zarządzanie
 • Działania związane z bezpieczeństwem
 • Wykrywanie zagrożeń i odpowiednie reagowanie
 • Threat hunting

Inteligentne miasta, usieciowione produkty, OT, 5G, sztuczna inteligencja, Quantum Computing i jeszcze więcej. Nasz zespół specjalistów od najnowszych technologii pomaga klientom rozbudowywać i utrzymywać systemy łączności sieciowej i wykorzystywać ich najnowsze możliwości.

 • Innowacje
 • Ochrona
 • Internet rzeczy (IoT)
 • Industrial Control Systems (ICS)
 • Inteligentne miasta
 • Produkty usieciowione

Mamy ponad 20 lat praktyki we wszystkich domenach zarządzania tożsamością. Pomagamy klientom w utrzymaniu, przekształcaniu i stopniowej zmianie możliwości kontroli tożsamości.

 • Analityka tożsamości
 • Tożsamość konsumenta
 • Usługi katalogowe
 • Nadzorowanie mechanizmów kontroli tożsamości
 • Zaawansowana autentykacja
 • Zarządzanie prawami dostępu
 • Tożsamość cyfrowa

Rozwiązania oferowane przez nasz zespół podnoszą odporność systemu podstawowego i sieci klientów.

 • Bezpieczeństwo infrastruktury podstawowej
 • Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych i węzłów końcowych
 • Zagrożenia i wrażliwość
 • Zarządzanie aktywami
 • Odporność techniczna

Oferowane przez nas usługi wsparcia przy odbudowie umożliwiają firmie unowocześnienie systemów przy okazji usuwania skutków incydentu.   Pomagamy zwiększyć odporność i podnieść poziom cyberbezpieczeństwa, zapewniając ciągłą modernizację infrastruktury klienta i zwiększanie posiadanych możliwości.

 • Odbudowa działalności
 • Odporność techniczna
 • Cybertransformacja
 • Reagowanie na incydenty
 • Dochodzenie techniczne
 • Cyfrowe wykrywanie oszustw

 

Skala globalna, specyfika lokalna

Dysponujemy globalną siecią, zapewniającą dostęp do różnorodnych doświadczeń i zasobów, umożliwiających rozwiązywanie najtrudniejszych problemów z dziedziny cyberbezpieczeństwa w sposób dopasowany do lokalnych warunków działania klientów.

Nasze usługi wsparcia operacyjnego dotyczą zaspokojenia potrzeb klienta związanych z hostingiem i outsourcingiem rozwiązań zabezpieczających, obejmujących wszystkie aspekty działalności firmy w cyberprzestrzeni. Podstawą strategii jest pięć regionalnych centrów obsługi (Regional Delivery Centers), współpracujących z trzydziestoma cybercentrami.

Sieć ta umożliwia nam połączenie działalności w skali globalnej ze specyfiką lokalną, czyli dostosowanie oferty do potrzeb klientów w poszczególnych krajach.

Uznany lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Deloitte na pierwszym miejscu na świecie wśród firm świadczących usługi doradcze z zakresu bezpieczeństwa w oparciu o kryterium przychodów (ranking firmy Gartner)
Źródło: Gartner, Market Share Analysis: Security Consulting Services Worldwide

Tytuł globalnego lidera usług doradczych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w piątym z rzędu rankingu Wave firmy Forrester.
Źródło: Forrester’s Wave™: Global Cybersecurity Consulting Providers, Q2 2019

Tytuł lidera usług z dziedziny reakcji na cyberincydenty na podstawie strategii i aktualnej oferty - ranking firmy Forrester
Źródło: The Forrester Wave™: Cybersecurity Incident Response Services, Q1

Tytuł globalnego lidera usług doradczych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w szóstym z rzędu rankingu ALM.

Ranking IDC: Deloitte światowym liderem na rynku usług zarządzania bezpieczeństwem systemu
Źródło: IDC MarketScape: Worldwide Managed Security Services 2020 Vendor Assessment (doc# US46235320, wrzesień 2020).


Sprawdzony partner i twórca nowych koncepcji

Deloitte Cyber jest w awangardzie - zarówno jeżeli chodzi o stosowane praktyki, jak i opracowywane koncepcje - we wszystkich aspektach cyberryzyka, od problemów zgodności, do odporności i kompleksowości. Poniżej przedstawiamy nasze publikacje opracowane w różnych częściach świata.

Dlaczego Deloitte?

Dobrze znamy trudności i możliwości, doświadczane przez współczesne firmy. Ściśle współpracujemy z klientami, świadcząc pełen zakres usług wspomagających innowacyjne metody zapewniające bezpieczny, zrównoważony rozwój.
Jak można przyspieszyć wdrażanie cyberocen i praktyk dotyczących firm i produktów, w które inwestujemy?

Dysponujemy ofertami zabezpieczeń w chmurze, ale jak je poszerzyć / dopasować do skali naszej działalności?

Czy możemy liczyć na pomoc w odbudowie systemów, sieci i reputacji po wystąpieniu cyberincydentu?

Mamy coraz większe potrzeby dotyczące zarządzania tożsamością, ale brakuje nam pieniędzy, specjalistów i zasobów, by zbudować i uruchomić odpowiedni system. Czy możecie nam pomóc?

Praca zdalna - to 1000 nowych urządzeń i węzłów końcowych w naszych sieciach i systemach. Czy można je sprawnie śledzić i zarządzać nimi?