Deloitte CE CFO Survey 2023. Gdzie leży wartość z chmury?

Artykuł

Deloitte CE CFO Survey 2023. Gdzie leży wartość z chmury?

Perspektywa polskich CFO

W tym roku po raz pierwszy w ramach cyklicznego badania CE CFO Survey zapytaliśmy dyrektorów finansowych w Polsce i w Europie Środkowej, jak widzą wartość z migracji do chmury w swoich organizacjach. Badanie miało miejsce od października do grudnia 2022 roku, a więc w okresie spowolnienia gospodarczego i trwania wojny w Ukrainie, co bardzo wyraźnie widać w tegorocznych wynikach. Blisko 70% respondentów przewiduje zwiększenie niepewności finansowej i biznesowej w swoich organizacjach w perspektywie 12 miesięcy, co skłania do szczególnego poszukiwania elastyczności i budowania odporności biznesu na zmieniające się warunki. Odpowiedzią na te wyzwania mogą być w dużej mierze rozwiązania chmurowe.

Blisko 2/3 ankietowanych przez nas przedsiębiorstw na polskim rynku już rozpoczęło lub w ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie wdrożenie rozwiązań chmurowych, a 1/3 badanych organizacji jest już bardziej zaawansowana w podroży do chmury, czyli przeniosła lub jest w trakcie migracji przynajmniej około połowy swoich zasobów.

Deloitte CE CFO Survey 2023

Gdzie leży wartość z chmury?

Pobierz raport
${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Gdzie szukać wartości z inwestycji chmurowych?

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Korzyści związane z efektywnością operacyjną czy kosztową są tymi, które najłatwiej uchwycić organizacjom rozpoczynającym inwestycje chmurowe, podczas gdy benefity związane z szeroko rozumianą innowacyjnością często identyfikowane są na dalszym etapie podróży do chmury.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

W ostatnich latach czynnikiem, który napędzał transformację cyfrową na polskim rynku była w dużej mierze pandemia Covid-19. Migracje do chmury często prowadzone były wówczas pod presją czasu i w odpowiedzi na bieżące potrzeby związane z tworzeniem środowiska pracy zdalnej, nowych kanałów sprzedaży czy obsługi klienta. Dlatego obecnie warto zastanowić nad szerszym wydobyciem wartości z przeprowadzonych inwestycji chmurowych. Chmura powinna być bowiem katalizatorem zmian i transformacji biznesowej, a także nośnikiem innowacyjności w organizacji.

Sławomir Lubak, partner i lider zespołu transformacji chmurowych,
Deloitte

Ostatnio impulsem do migracji staje się także coraz częściej dostrzegana przez polskie przedsiębiorstwa potrzeba zachowania ciągłości biznesu, w tym disaster recovery, co ma związek wystąpieniem dodatkowych ryzyk geopolitycznych w postaci działań wojennych w Ukrainie.

Pomimo licznych korzyści z przeniesienia zasobów przedsiębiorstwa do chmury podjęcie decyzji o rozpoczęciu migracji wciąż rodzi wiele obaw. W odróżnieniu od większości rynków naszego regionu, aspekty technologiczne migracji znacznie rzadziej okazują się wyzwaniem dla polskich CFO objętych badaniem Deloitte.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

W Polsce 17% respondentów w badaniu Deloitte wymieniło konieczność rozwoju nowych kompetencji w firmie, co z pewnością pozostaje dużym wyzwaniem na naszym rynku, Warto także zwrócić uwagę, że na innych rynkach naszego regionu CFO jeszcze częściej sygnalizowali trudność z zapewnieniem odpowiednich umiejętności chmurowych w swoich organizacjach (średnio 22% dla Europy Środkowej).

Migracja do chmury wiąże się z szeregiem wyzwań prawnych i regulacyjnych, nie dziwi więc, że te aspekty znajdują się na drugiej pozycji wśród głównych wyzwań sygnalizowanych przez polskich CFO w drodze do chmury. Jednak dobrze przygotowane – czyli z uwzględnieniem kwestii regulacyjnych, prawnych i cyberbezpieczeństwa - oraz prawidłowo przeprowadzone procesy implementacji technologii chmurowej mogą zapewnić zgodność z regulacjami i zwrot z inwestycji.

Każda infrastruktura IT jest tak bezpieczna jak środki, które przeznaczymy na jej ochronę. Nakłady na cyberbezpieczeństwo ze strony głównych dostawców rozwiązań chmurowych tzw. hyperscalerów są nieporównywalnie większe niż możliwości pojedynczego przedsiębiorstwa. Dlatego jeśli powstaje ryzyko złamania zabezpieczeń w chmurze, to najczęściej jest to efekt określonej konfiguracji architektury/infrastruktury przez użytkowników. To pokazuje, jak ważne jest praktyczne doświadczenie, dzięki któremu rozwiązania w chmurze będą w pełni bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami.

Michał Sosinka, partner associate w zespole cyberbezpieczeństwa, Deloitte

Obszar cyberbezpieczeństwa należy do dwóch najważniejszych priorytetów inwestycyjnych polskich CFO w perspektywie dwunastu miesięcy. Blisko 40% organizacji planuje inwestycje w tym obszarze, co potwierdza, że przedsiębiorstwa coraz lepiej rozumieją znaczenie cyberbezpieczeństwa w drodze do chmury.

Jeśli spojrzymy szerzej na inwestycje w obszar IT, okazuje się że planowany budżet na inwestycje IT w ponad połowie badanych przedsiębiorstw wynosi mniej niż 3% przychodów, podczas gdy jedynie 16% ankietowanych organizacji planuje przeznaczyć na inwestycje IT środki odpowiadające lub większe 10% przychodów - wynika z tegorocznego badania CFO Survey.

W tej sytuacji jeszcze większej wagi nabiera strategiczne podejście do wdrażania nowych rozwiązań skoncentrowane na uzyskaniu, jak najszerszych korzyści biznesowych i oczekiwanych wartości z inwestycji. Dwa najpopularniejsze obszary inwestycyjne w tegorocznych wynikach związane są z optymalizacją kosztów oraz bezpieczeństwem infrastruktury. Jednocześnie jednak coraz więcej respondentów zastanawia się nad modernizacją systemów IT. Może to oznaczać, że firmy – choć skoncentrowane na bieżącej działalności i wyzwaniach kosztowych – przygotowują się na lepsze czasy, kiedy znów będziemy obserwować dużą dynamikę rozwoju usług opartych o technologie i cyfrowe kanały sprzedaży.

Maciej Żwirski, partner associate, Deloitte

 

Raport: Deloitte CE CFO Survey 2023

Raport: Deloitte CE CFO Survey 2023

Wyniki badania

Przeprowadziliśmy po raz piętnasty cykliczne badania obejmujące dyrektorów finansowych firm działających w Europie Środkowej.

Przejdź do strony z raportem

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?