Punkty widzenia

CFO Insights

Planowanie i analizy finansowe – nowe podejście do ryzyka

Globalne badanie przeprowadzone przez firmę Deloitte pokazuje, że w 80% spółek proces budżetowania zajmuje co najmniej osiem tygodni. Ponadto, w dalszym ciągu wydaje się, że stopień integracji procesów zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prognozowania finansowego i budżetowania jest bardzo niski, a to właśnie integracja tych procesów uznawana jest za jeden z istotniejszych czynników, wpływających na szybkość zarządzania ryzykiem i jego zakres.

Uwzględnianie kluczowych ryzyk finansowych, strategicznych i operacyjnych w planowaniu i prognozowaniu finansowym daje firmom podwójne korzyści. Z jednej strony pozwala zilustrować wpływ materializacji poszczególnych ryzyk na spodziewane wyniki finansowe, a z drugiej strony ułatwia zarządzanie ryzykiem. „Do skutecznego podejmowania decyzji o zabezpieczaniu czy też unikaniu ryzyka niezbędna jest precyzyjna informacja o tzw. ekspozycji na ryzyko, czyli dane o źródłach, czynnikach, a także skali ryzyka. Proces planowania finansowego i prognozowania znakomicie nadaje się do pozyskiwania danych o ekspozycji na ryzyko, ponieważ uczestniczą w nim wszystkie kluczowe działy przedsiębiorstwa, które mają możliwość identyfikowania ryzyka u źródła jego powstawania”, podkreśla Szymon Urbanowicz, Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte.

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu „CFO Insights”, w którym przedstawiamy kompleksowe podejście do planowania i analiz finansowych oraz prezentujemy rozwiązanie analityczne w powyższym obszarze, uwzględniające wpływ kluczowych czynników ryzyka na cały proces.
 

Pobierz biuletyn (dokument w jęz. angielskim)

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?