Punkty widzenia

CFO Insights

Dlaczego globalizacja wymaga aktywizacji CFO?

Zmienia się rola, jaką w wielu firmach odgrywają obecnie dyrektorzy finansowi - zakres ich dotychczasowych obowiązków coraz częściej uwzględnia również konieczność zaangażowania w realizację globalnych inicjatyw, co oznacza przejęcie odpowiedzialności za kwestie biznesowe wykraczające poza tradycyjnie pojmowany zakres obowiązków czy rynków bazowych.

Organizacje wkraczają właśnie w nową erę globalizacji, co sprawia, że osoby na stanowiskach kierowniczych funkcjonują w środowisku, które charakteryzuje duża dynamika. W konsekwencji, zmienia się rola, jaką w wielu firmach odgrywają obecnie dyrektorzy finansowi - zakres ich dotychczasowych obowiązków coraz częściej uwzględnia również konieczność zaangażowania w realizację globalnych inicjatyw, co oznacza przejęcie odpowiedzialności za kwestie biznesowe wykraczające poza tradycyjnie pojmowany zakres obowiązków czy rynków bazowych.

Co ważne, aktywne zaangażowanie CFO w inicjatywy „globalizacyjne” rodzi konieczność nabywania przez dyrektorów finansowych szeregu nowych umiejętności.

Jak podkreśla Krzysztof Pniewski, szef zespołu Transformacji Finansów w Deloitte: “Globalizacja to nie tylko dotarcie do klientów w różnych krajach. Proces ten wiąże się również z odpowiednim zarządzaniem różnymi środowiskami regulacyjnymi, przychodami i kosztami w różnych walutach. To również możliwość lokowania produkcji, logistyki, księgowości, IT, HR w krajach odległych od rynku klienta i centrali firmy. Wiedza i doświadczenie CFO sprawdzają się doskonale przy przeprowadzaniu tak głębokich i złożonych zmian w biznesie i dlatego coraz częściej współtworzą oni strategie globalizacji dla swoich firm.”

Ten trend widzimy we współpracy z naszymi klientami. „Coraz więcej moich Klientów pyta o rozmaite kwestie dotyczące wchodzenia na nowe rynki. Są to pytania podobne do tych, które zadawały firmy niemieckie wchodzące do Polski kilkanaście lat temu; o specyfikę rynku, jego dojrzałość, stabilność prawno-podatkową dla konkretnych branż, rekomendowane drogi ekspansji organicznej czy też przejmowania solidnie rozwiniętych mniejszych graczy.”, zauważa Marcin Diakonowicz, szef zespołu German Desk w Europie Środkowej w Deloitte.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru CFO Insights, w którym analizujemy kompetencje kluczowe dla CFO, chcących skutecznie włączyć się w nowe inicjatywy „globalizacyjne” swoich firm.
 

Pobierz biuletyn (dokument w jęz. angielskim)

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?