Patientconnect

Rozwiązania

PatientConnect

Platforma dla sektora opieki zdrowotnej

PatientConnect to innowacyjna platforma służąca efektywnej interakcji pomiędzy świadczeniodawcą z sektora opieki zdrowotnej a pacjentem. Korzystając z tego rozwiązania, firmy z branży mogą jeszcze lepiej służyć pacjentom. Mobilne i społecznościowe moduły platformy pozwalają efektywniej angażować pacjentów i tym samym lepiej odpowiadać na ich potrzeby.

Rewolucja cyfrowa zmienia administracyjną część służby zdrowia, dając coraz większe możliwości gromadzenia i korzystania z zebranych informacji o pacjencie. Jednocześnie pacjenci coraz bardziej interesują się własnym zdrowiem i są chętni do współpracy przy jego monitoringu.

PatientConnect to innowacyjna platforma służąca efektywnej interakcji pomiędzy świadczeniodawcą z sektora opieki zdrowotnej a pacjentem. Korzystając z tego rozwiązania, firmy z branży mogą jeszcze lepiej służyć pacjentom. Mobilne i społecznościowe moduły platformy pozwalają efektywniej angażować pacjentów i tym samym lepiej odpowiadać na ich potrzeby.