Przeczyatj alert o opodatkowaniu VAT obsługi umów ubezpieczenia

Analizy

Opodatkowanie VAT obsługi umów ubezpieczenia

Istotny wyrok NSA dla Agentów ubezpieczeniowych

Alert podatkowy 14/2016 | 24 czerwca 2016 r.

Agent ubezpieczeniowy powinien naliczyć VAT na czynnościach obsługi zawartych umów ubezpieczenia

Taki wniosek pomoże płynąć z orzeczenia wydanego 16 czerwca br. przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 179/15). NSA w wyroku tym odpowiedział na pytanie czy obsługa  umów ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia z VAT.

Jak wynika z ustnego uzasadnienia powyższego wyroku, czynności obsługi umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania nie mieszczą się w kategorii pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia i w związku z tym nie korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Do tej pory orzeczenia sądów były korzystne dla podatników

NSA uchylił korzystny dla podatnika wyrok sądu I instancji i potwierdził stanowisko zaprezentowane w tej kwestii przez Ministra Finansów. Należy przy tym podkreślić, iż na rozpoznanie przez NSA oczekuje obecnie kilka zbliżonych spraw, w których Wojewódzkie Sądy Administracyjne orzekały dotychczas w sposób korzystny dla podatników (np. wyrok WSA w Warszawie z 22 maja 2014 r. , sygn. akt III SA/Wa 3187/13 czy wyrok WSA w Poznaniu z 10 września 2015 r., sygn. akt I SA/Po 614/15). Jeżeli powyższe, korzystne wyroki WSA zostałyby uchylone przez NSA, mogłoby to oznaczać podważenie dotychczasowej praktyki w tym zakresie.

Orzeczenie NSA może mieć znaczenie nie tylko dla agentów, ale także dla podmiotów z nimi współpracujących

Ewentualna zmiana linii orzeczniczej może skutkować zwiększonym ryzykiem skutecznego zakwestionowania przez organy podatkowe braku naliczenia podatku należnego VAT według stawki podstawowej na niektórych czynnościach związanych z obsługą umów ubezpieczenia.

Kwestia zwolnienia z VAT lub opodatkowania usług związanych z obsługą umów ubezpieczenia może mieć istotne znaczenie nie tylko dla podmiotów bezpośrednio zajmujących się taką działalnością, ale także dla podmiotów blisko z nimi współpracujących, takich jak towarzystwa ubezpieczeń, banki czy spółki leasingowe. Podmioty te bowiem w ostatnim czasie coraz częściej korzystają z usług wyspecjalizowanych pośredników ubezpieczeniowych, co związane jest między innymi z wymaganiami regulacyjnymi dotyczącymi dozwolonych modeli sprzedaży ubezpieczeń. Z perspektywy tych podmiotów ewentualne opodatkowanie VAT części czynności wykonywanych przez pośrednika może oznaczać wzrost kosztów prowadzonej działalności.

Klauzula przeciw omijaniu opodatkowania

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?