Podatek od sprzedaży detalicznej – przygotowania MF do poboru daniny od 1 stycznia 2021 r.

Analizy

Podatek od sprzedaży detalicznej – przygotowania MF do poboru daniny od 1 stycznia 2021 r.

Alert podatkowy (30/2020) | 14 grudnia 2020 r.

Po wydaniu w październiku 2020 r. opinii rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), Juliane Kokott (opinia w sprawie C-562/19 P), w myśl której polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa, wiele wskazuje, iż 1 stycznia 2021 r. będzie datą kiedy nastąpi ponowne nałożenie tej daniny w Polsce (po jej wcześniejszym zawieszeniu w wyniku działań Komisji Europejskiej w 2016 r.).

Choć zostały trochę ponad dwa tygodnie do końca roku i teoretycznie jest jeszcze czas, aby Ministerstwo Finansów  odroczyło po raz kolejny moment wejścia w życie podatku od sprzedaży detalicznej, wydaje się, że taka możliwość nie zostanie wykorzystania. Z jednej strony świadczą o tym wypowiedzi przedstawicieli MF w ostatnich tygodniach, z drugiej strony, Ministerstwo Finansów w dniu 7 grudnia 2020 r. opublikowało projekt rozporządzenia aktualizującego wzór deklaracji dot. podatku handlowego. Pierwsza wersja deklaracji PSD-1 została opublikowana w sierpniu 2016 roku. Zmiany w nowym wzorze deklaracji opublikowanym w 7 grudnia br. są zmianami redakcyjnymi lub wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów np. w nowej wersji PSD-1 zmieniono opisy w poz. 10 i 11 tj. wyrazy „obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy” zostały zastąpione wyrazami „sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu”, co wynika ze zmian w Ustawie o VAT (art. 111 zmieniony w 2019 roku).

Po wejściu podatku w życie, podmioty działające w branży handlowej, osiągające obroty podlegające opodatkowaniu przekraczające 17 mln PLN miesięcznie, od 1 stycznia 2021 r. będą zobligowane odprowadzać podatek od sprzedaży detalicznej (0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie).

Podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej na etapie przygotowań do wdrożenia podatku od sprzedaży detalicznej mogą spotkać się z wieloma wątpliwościami. Kwestie, które w naszej ocenie zasługują na szczególną uwagę związane są przede wszystkim z:

  • wpływem statusu nabywców na opodatkowanie podatkiem handlowym (w tym w kontekście istotne może być posiadanie odpowiedniej procedury i ewidencjonowania statusu nabywców w kontekście prawidłowego dokonywania rozliczeń);
  • sprzedażą dokonywaną w różnych kanałach dystrybucji oraz w różnych modelach działania i ich wpływie na rozliczenia podatku handlowego (w szczególności sprzedaż stacjonarna, e-commerce, sprzedaż telefoniczna, dowóz towarów, odbiór osobisty, sprzedaż z uwzględnieniem najnowszych modeli płatności, itp.);
  • kwalifikacją obrotów na gruncie podatku handlowego jako sprzedaży towarów lub sprzedaży usług;
  • stosowaniem określonych ustawowo wyłączeń przedmiotowych z podatku od sprzedaży detalicznej;
  • rozliczeniem podatku handlowego w okresie przejściowym, tj. na przełomie 2020 r. i 2021 r. – w szczególności w kontekście zaliczek i ich zwrotu, czy zwrotów towarów.

Na większość z tych wątpliwości postaramy się odpowiedzieć podczas webinaru Deloitte pt. „Jakie szanse oraz wyzwania przyniesie branży handlowej 2021 rok?”, na którym zaprezentowane zostaną zmiany w otoczeniu prawno-podatkowym w branży retail. Webinar odbędzie się 17 grudnia 2020 r., godz. 10.00 - 11.00. Serdecznie zapraszamy.

Zarejestruj się

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?