Analizy

Zmiany w JPK_VAT: Ruszyły konsultacje w sprawie modyfikacji struktury

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów i sugestii

Alert podatkowy 8/2017 | 14 lipca 2017 r.

Ministerstwo Finansów rozważa modyfikacje i rozszerzenie zakresu danych raportowanych w JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Pojawił się również postulat, aby docelowo plik JPK_VAT zastąpił deklaracje VAT. Do 7 sierpnia 2017 r. można zgłaszać uwagi i sugestie dotyczące zmian.

Efekty analiz Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie funkcjonowania struktury JPK_VAT wskazały na konieczność jej rozbudowy oraz usunięcia istniejących niedoskonałości. Celem ma być pełniejsze raportowanie informacji o transakcjach oraz wyjście naprzeciw przedsiębiorcom, którzy spotykają się z problemami związanymi z obecnym kształtem pliku. Dodatkowym celem zmian w strukturze ma być również zastąpienie przez nią deklaracji VAT-7.

Zmiany techniczne

Jak czytamy w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji, z perspektywy organów podatkowych szczególnie istotne jest, żeby pliki JPK_VAT zawierały informacje umożliwiające skuteczną, efektywną i szybką analizę. Z kolei z perspektywy przedsiębiorców pliki JPK_VAT powinny być w możliwie efektywny sposób generowane z ich systemów IT. Powinna być również zapewniona łatwość przesłania tych plików na serwery MF. Resort finansów zauważa, że istotne jest, aby podatnicy mieli możliwość analizowania danych z plików JPK_VAT tak pod kątem autokontroli przed raportowanie do organów podatkowych, jak na cele audytu wewnętrznego.

Ministerstwo planuje w pierwszej kolejności rozważyć, czy zestaw informacji przekazywanych w plikach JPK_VAT powinien być w jakimś zakresie zawężony lub rozszerzony, czy może część informacji mogłaby być prezentowana w inny sposób.

Przedmiotem konsultacji będą też zmiany w aplikacji ministerialnej do przesyłania plików JPK.

O tym resort już wie

Celem zmian technicznych ma być usprawnienie generowania, analizy i przesyłania plików JPK_VAT. Przykładowo wskazano, że MF planuje wprowadzić znaczniki korekt plików JPK_VAT poprzez określenie celu złożenia pliku, jako 1 – plik JPK_VAT za dany okres, 2 – korekta, 3 – następna korekta, itd. W zawiadomieniu wskazano również, że w niektórych miejscach struktura JPK_VAT zawiera niespójne logicznie rozwiązania - nie wskazano jednak, jakie. Ponadto resort finansów rozważa umożliwienie dokonywania zmian w deklaracji VAT-7 bez konieczności dokonywania każdorazowo zmian w pliku JPK_VAT.

Zmiany merytoryczne od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. struktura JPK_VAT, która obejmie wtedy wszystkich podatników, powinna być – z perspektywy MF – kompletna pod względem merytorycznym. Resort wskazuje w tym zakresie konkretne propozycje, np. dodanie daty sprzedaży w sekcji dla zakupów w kontekście weryfikacji momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Rozważa się również usunięcie z nagłówka numeru REGON podatnika.

Z drugiej strony, resort finansów planuje doprecyzować poszczególne dane, które obecnie znajdują się w strukturze JPK_VAT. Rozważa się w szczególności wprowadzenie odrębnego pola, w którym wykazaniu będzie podlegał kod kraju, w którym znajduje się siedziba kontrahenta. Jako przykład tego typu zmian wskazuje się również stworzenie odrębnego pola na prefiks numeru VAT kontrahenta unijnego

Informacje spoza ewidencji VAT

Kolejnym punktem konsultacji jest ewentualne rozszerzenie zakresu informacji zawartych w strukturze JPK_VAT o takie, które nie są zazwyczaj bezpośrednio ujmowane w rejestrach VAT. Przykładowo wskazano propozycję dodania terminu i warunków płatności oraz informacji o numerze dokumentów transportowych. MF poddaje również pod rozwagę wprowadzenie oznaczenia rodzaju transakcji.

Docelowym efektem zmiany zakresu danych w pliku JPK_VAT – jak nadmienia resort finansów – może być zastąpienie obowiązku składania deklaracji VAT-7 przez plik JPK_VAT. Wymagałoby to wprowadzenia do struktury JPK_VAT danych, które obecnie znajdują się tylko w deklaracji, jak np. kwota podatku naliczonego z przeniesienia i do przeniesienia czy sposób zwrotu nadwyżki podatku naliczonego. W ten sposób znaczna część czynności sprawdzających oraz kontroli mogłaby być prowadzona zdalnie.

Krótki termin zgłaszania opinii

Choć konsultacje są otwarte dla wszystkich, resort podkreśla, że analizie będą poddawane tylko opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji. Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie internetowej MF.

Termin na przesyłanie propozycji mija 7 sierpnia 2017 r.

Deloitte będzie brał aktywny udział w procesie konsultacyjnym, bazując na bogatym doświadczeniu zdobytym podczas współpracy z naszymi klientami zarówno w obszarze JPK, jak i sprawozdawczości VAT.

Chcemy możliwie kompleksowo przedstawić wszelkie wątpliwości i postulaty dotyczące modyfikacji struktury JPK_VAT, z uwzględnieniem uwag podatników. Dlatego zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych sugestii dotyczących zmian w strukturze JPK_VAT. Pomysły wraz z uzasadnieniem można przesyłać na adres: ktomczykjezierska@deloittece.com.

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Jednolity Plik Kontrolny

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązku automatycznego raportowania podatkowego w Polsce

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?