Blockchain Raport

Artykuł

Raport: Technologia Blockchain i jej potencjał w podatkach

Rewolucja w dokonywaniu płatności, przechowywaniu danych i zawieraniu transakcji.

Grudzień 2017 r.

Dokument, który pojawił się w listopadzie 2008, podpisany pseudonimem Satoshi Nakamoto, opisywał nową, cyfrową walutę, opartą o pomysł kryptograficznego łączenia bloków danych, ograniczony wyłącznie do technologii komputerowej, bez wykorzystania pośredników. Tak pojawił się Bitcoin. Przez lata waluta ta zyskiwała na wartości i popularności. Technologia, o którą była oparta, znana pod nazwą Blockchain, albo w ogóle nie była zauważana, albo kojarzono ją wyłącznie z Bitcoinem. Obecnie, technologia Blockchain już dawno wyszła z cienia Bitcoina i stała się samodzielnym rozwiązaniem, które może zrewolucjonizować sposób dokonywania płatności, przechowywania danych i zawierania transakcji.

Era cyfrowa oznacza rewolucję podatkową, przedefiniowanie relacji między płatnikami a organami skarbowymi i całkowitą zmianę sposobu płacenia podatków, przekazywania i przechowywania informacji. Wiele krajów zdaje sobie sprawę z potencjału technologii cyfrowych w zastosowaniu do podatków. Pojawiają się nowe rozwiązania, takie, jak Jednolity Plik Kontrolny w Europie czy faktury elektroniczne w Ameryce Południowej.

Poszukując możliwości zwiększenia wydajności i zapewnienia zgodności z przepisami, organy podatkowe wykorzystują technologie cyfrowe do gromadzenia i analizowania danych, co ułatwia opracowanie niezawodnych rozwiązań i oprogramowania. Podatnicy również oczekują uproszczenia i przyspieszenia procesu rozliczania podatków. Ze względu na zdolność dostarczania w czasie realnym rzetelnych informacji z wielu poziomów do dużych grup odbiorców, na przykład w sferze podatków, i to w skali międzynarodowej, Blockchain jest bez wątpienia jedną z najbardziej obiecujących technologii. Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w 2016 roku zapytano 816 obserwatorów i specjalistów w dziedzinie technologii, kiedy władze poszczególnych państw zastosują Blockchain do ściągania podatków. Większość z nich wskazała rok 2023 lub 2025.2

2 https://www.coindesk.com/world-economic-forum-governments-blockchain/

Technologia Blockchain i jej potencjał w podatkach (922 KB, PDF)

Blockchain - krok po kroku

Czy ta strona była pomocna?