Projekt umowy w sprawie Brexit

Analizy

Projekt umowy w sprawie Brexit

Podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z przyszłą relacją między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

15 listopada 2018 r.

Projekt umowy w sprawie Brexitu opublikowany 14 listopada 2018 r. reguluje stosunki między Unią Europejską (UE) a Wielką Brytanią (UK). Umowa techniczna liczy 585 stron regulacji odnoszących się do uzgodnień wielu ważnych obszarów, mając na celu zapewnienie, iż Brexit nastąpi w sposób uporządkowany. Sama umowa nie jest prawnie wiążąca, jako że wymaga zarówno formalnej akceptacji przez parlament brytyjski i parlament europejski. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej powinno nastąpić 29 marca 2019 roku, jednakże zakładając przyjęcie omawianego porozumienia przez obie strony, przez okres dwóch lat od tej daty obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy. Należy mieć na uwadze sytuację, w której umowa finalnie nie zostaje przyjęta przez którykolwiek parlament aż do wspomnianej daty wyjścia UK z UE, a Brexit przyjmuje niedogodną z perspektywy biznesu oraz polityki postać „hard”.

Omawiana umowa reguluje ważne kwestie takie jak: prawa obywateli, okres przejściowy wyjścia UK z UE, rozliczenia finansowe, kwestie podatkowe przy wywozie i przywozie, kwestie bezpieczeństwa. Są to elementy, które dotykają obywateli jak i przedsiębiorców w największym stopniu, a ich rozwiązanie przyjęte w formie omawianego porozumienia toruje drogę do sprawnego i uporządkowanego wyjścia UK ze struktur europejskich. Szczegóły relacji politycznych między Wielką Brytanią a Unią Europejską nie są natomiast finalnie ustalone - jak można zauważyć deklaracja polityczna ma tylko siedem stron, co stanowi swoisty wstęp do jej finalnej wersji. Duży nacisk w obecnym tekście porozumienia położony jest na obszary związane z sądownictwem i administracją, współpracą między państwami (szczególnie w sprawach cywilnych i handlowych, obszarach podatkowych) oraz na ruch towarów rozpatrywany z perspektywy celnej, czy również ważna kwestia stosunków pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną.

Całe podsumowanie dostępne jest w języku angielskim.

„Brexit: The Withdrawal Agreement and Political Declaration on the Future Relationship “

Publikacja w języku angielskim

Zarejestruj się i pobierz PDF
Czy ta strona była pomocna?