Analizy

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy FATCA (cz. 1)

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów

3 lutego 2016

29 stycznia 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP – po pozycją 123 – zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie Umowy FATCA.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie Umowy FATCA.

W § 5 rozporządzenia zostało wskazane, że: „Przeprowadzając procedury sprawdzające w zakresie identyfikacji i raportowania amerykańskich rachunków raportowanych oraz płatności do określonych wyłączonych instytucji finansowych raportujące polskie instytucje finansowe są uprawnione do stosowania wyłączeń od weryfikacji, identyfikacji oraz raportowania rachunków finansowych określonych w ust. A części II oraz ust. A części IV załącznika I do Umowy FATCA.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika możliwość wyboru stosowania przez raportujące polskie instytucje finansowe wyłączeń od weryfikacji, identyfikacji oraz raportowania rachunków finansowych w odniesieniu do istniejących rachunków klientów indywidualnych (część II załącznika I do Umowy FATCA) oraz istniejących rachunków klientów korporacyjnych (część IV załącznika I do Umowy FATCA).

Z Raportu z konsultacji Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie Umowy FATCA wynika, że wolą Ministerstwa Finansów jest, aby stosowanie wyłączeń od weryfikacji, identyfikacji oraz raportowania w stosunku do nowych rachunków finansowych (zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych) nie miało miejsca. W tym miejscu należy jednak zauważyć, że zasadą wyrażoną w stosownych postanowieniach załącznika I do Umowy FATCA jest możliwość wyboru stosowania wyłączeń od weryfikacji, identyfikacji i raportowania nie tylko w odniesieniu do istniejących rachunków, ale również nowych rachunków klientów indywidualnych. W konsekwencji Minister Finansów, chcąc wyłączyć ich stosowanie, powinien dać temu wyraz w treści przepisu prawa a nie w dokumencie, który nie stanowi aktu normatywnego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wszystko o FATCA w Polsce

Czy ta strona była pomocna?