Fatca - Rozporządzenie dotyczące raportowania oczekuje na podpis

Analizy

FATCA - Rozporządzenie dotyczące raportowania przekazane Ministrowi Finansów do podpisu

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 2/2016

12 kwietnia 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano notatkę informującą o przekazaniu tekstu rozporządzenia dotyczącego raportowania w reżimie FATCA do podpisu Ministra Finansów.

FATCA - co zawiera tekst rozporządzenia?

Tekst rozporządzenia w kluczowych obszarach pokrywa się z wcześniej publikowanymi projektami. Do rozporządzenia dołączone mają być dwa załączniki: wzór formularza stanowiący w istocie uproszczenie opublikowanego schematu XML oraz informacja dotycząca opatrywania informacji FAT-1 bezpiecznym podpisem elektronicznym. Z par. 1 rozporządzenia usunięto wskazanie, iż służy on raportowaniu także informacji o płatnościach do wyłączonych instytucji finansowych – odpowiednie pola pozostały jednak w zwizualizowanym formularzu FAT-1, a obowiązek przekazywania tych informacji wynika z art. 22 ust. 4 ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. Termin na złożenie przez instytucje finansowe pierwszych raportów dotyczących rachunków i dokonanych płatności do wyłączonych instytucji finansowych FATCA upływa już 30 czerwca.

Czy ta strona była pomocna?