Ostateczna wersja struktury FAT-1 opublikowana - czytaj newsletter

Analizy

Komisja Europejska wzywa Polskę do implementacji Dyrektywy Euro-FATCA

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 6/2016

29 września 2016 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat informujący, że KE wezwała Polskę do dokonania pełnej implementacji dyrektywy Rady 2014/107/UE zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Dyrektywa ta zobowiązuje Polskę do zaimplementowania wymogów tzw. Euro-FATCA, a więc m.in. do nałożenia na polskie instytucje finansowe obowiązków związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji o określonych klientach będących zagranicznymi rezydentami.

Polska była zobowiązana do implementacji Dyrektywy do 31 grudnia 2015 r. Aktualnie, na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji znajduje się informacja o konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy implementującej Dyrektywę datowanego na 19 maja 2016 r.

Komisja Europejska poinformowała, że w przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy może ona skierować sprawę przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wymogi Euro-FATCA względem instytucji finansowych, w zakresie identyfikacji i weryfikacji rachunków finansowych, wynikają zasadniczo wprost z Dyrektywy – a polskie instytucje finansowe mogą przygotować główne procedury zgodności z nimi już teraz. Właściwe przygotowanie instytucji finansowych jest już dzisiaj szczególnie istotne ze względu na złożoność wymogów Euro-FATCA i spodziewane bardzo krótkie vacatio legis polskich przepisów.

FATCA, Euro-FATCA, CRS

Zobacz także:

Wszystko o FATCA w Polsce

Czy ta strona była pomocna?