Instytucje finansowe a zmiany w prawie związane z pandemią COVID-19

Artykuł

Instytucje finansowe a zmiany w prawie związane z pandemią COVID-19

Biuletyn Podatkowy dla Branży Finansowej | Komentarz eksperta | 2/2020

Pandemia choroby wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2, która objęła już Polskę i cały świat, spowodowała istotne zmiany w naszym życiu. Przyjęty sposób walki z COVID-19, polegający na drastycznym ograniczeniu fizycznego kontaktu między ludźmi (zamknięcie granic, zakaz zgromadzeń, ograniczenie przemieszczenia się) prowadzi do poważnych zakłóceń w gospodarce oraz będzie skutkował spadkiem obrotów przynajmniej części przedsiębiorców i wzrostem bezrobocia.

Chcąc przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym obecnej sytuacji, polski rząd doprowadził do uchwalenia przez Sejm zmian m.in. w prawie gospodarczym, podatkowym, pracy i ubezpieczeń społecznych. Tzw. tarczę antykryzysową uzupełniają rozporządzenia wykonawcze wydawane przez odpowiednich ministrów – np. Minister Finansów odroczył do końca maja 2020 r. termin na sporządzenie zeznań CIT-8, IFT-2R lub ORD-U.

Zmian w prawie jest dużo oraz dotyczą one licznych obszarów. Sytuacja jest dynamiczna, można więc być pewnym kolejnych nowelizacji prawa oraz innych reakcji rządzących na rozwój pandemii.

Przedsiębiorstwa finansowe powinny trzymać rękę na pulsie – z jednej strony w zakresie możliwości skorzystania ze szczególnych rozwiązań tarczy antykryzysowej, z drugiej strony w zakresie zwiększenia efektywności podatkowej dotychczasowych rozliczeń (np. w zakresie podatków „nadpłacanych” w lepszych czasach).

Jako pierwszą grupę można wskazać przykładowo:

  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy,
  • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.),
  • odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
  • możliwość wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Do drugiej grupy należy wskazać działania, które mogą zwiększyć efektywność podatkową instytucji finansowych oraz polepszyć ich płynność finansową:

  • zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów / rezerw lub wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, w tym tych które nie podlegają pod art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • odliczanie podatku VAT naliczonego przy użyciu współczynnika VAT, także gdyby ten współczynnik wynosił 1% lub 2%,
  • korzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
  • odzyskiwanie nadpłaconego podatku u źródła (WHT).

Sytuacja klientów instytucji finansowych będzie miała bezpośrednie przełożenie na same instytucje. Będzie rosła popularność mniej standardowych sposobów finansowania i poprawy płynności (np. leasing zwrotny). Dokonując takich transakcji warto pamiętać o zabezpieczeniu skutków i ryzyk podatkowych.

Webcast: Tarcza Antykryzysowa – rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

Jak ukierunkować podatkowe i prawne działania biznesu w dobie kryzysu?

Szczegóły i rejestracja
Czy ta strona była pomocna?