Mechanizm podzielonej płatności, split payment

Artykuł

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) już niebawem obowiązkowy

Biuletyn „VAT w samorządzie” (05/2019) | 11 marca 2019 r.

Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla transakcji w obszarach szczególnie narażonych na oszustwa podatkowe, które obecnie objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) wprowadzony został do polskiego systemu podatkowego 1 lipca 2018 r., niemniej do chwili obecnej jego stosowanie jest dobrowolne. W połowie 2018 r. Polska wystąpiła z wnioskiem do Komisji Europejskiej o upoważnienie do wprowadzenia obowiązku stosowania mechanizmu w obszarach szczególnie narażonych na oszustwa podatkowe. Dotyczy to w szczególności obrotu stalą, złomem, sprzętem elektronicznym, paliwami, węglem, a także w odniesieniu do usług budowlanych.

Ponadto, zgodnie z założeniami obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dotyczył będzie wyłącznie transakcji dokonywanych między podatnikami i obejmował będzie wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe. W przypadku obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, przewiduje się również możliwość uzyskania zwrotu VAT w przyśpieszonym terminie 25 dni. Wprowadzony zostanie również obowiązek umieszczania na fakturze informacji o obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Wydana przez Radę Unii Europejskiej decyzja przewiduje wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności na okres 3 lat, tj. od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Decyzja Rady UE w sprawie split payment a JST

Zakładane zmiany mogą mieć duży wpływ również na rozliczenia jednostek samorządu terytorialnego.

Przykładowo jednostki samorządu terytorialnego nabywając komputery przenośne, czy wyroby stalowe zobowiązane mogą być do dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (na ten moment płatność dokonywana w taki sposób jest zależna od decyzji nabywcy i fakultatywna).

Analogiczna sytuacja może mieć miejsce w przypadku realizacji przez Gminę szeregu inwestycji, np. w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej czy sportowej, gdzie JST wystąpi w charakterze nabywcy usług budowlanych. Nie wiadomo jeszcze czy limit 20 tys. PLN dla sprzedaży komputerów przenośnych tabletów czy telefonów komórkowych, powyżej którego ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, będzie miał zastosowanie również w przypadku obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Podobnie nie zostało jeszcze sprecyzowane czy mechanizm podzielonej płatności w odniesieniu do usług budowlanych będzie obowiązkowy w każdym przypadku, czy też tylko w sytuacji jeśli usługi te będą świadczone przez podwykonawcę jak obecnie w przypadku regulacji dotyczących odwrotnego obciążenia.

W przypadku niektórych transakcji sprzedaży JST będą musiały mieć na względzie także planowane zmiany przepisów i już na etapie przygotowania do transakcji będą zobowiązane do analizowania czy dana transakcja podlegała będzie mechanizmowi podzielonej płatności, czy też nie - jako że sprzedawca będzie zobligowany do zamieszczenia na fakturze VAT odpowiedniej adnotacji. Do tego typu sytuacji zaliczyć można chociażby pojawiające się w jednostkach samorządu terytorialnego transakcje sprzedaży różnego rodzaju złomu.
 

Co dalej?

Biorąc pod uwagę, iż omawiana decyzja opublikowana została już w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, następnym krokiem jest przyjęcie w polskim systemie podatkowym stosownych zmian przepisów. Na ten moment nie został jeszcze opublikowany projekt zmian w ustawie o VAT wprowadzający obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla ww. transakcji. W konsekwencji szczegóły proponowanych rozwiązań nie są jeszcze znane.

Aktualnie nie wiadomo m.in. czy i jakie konsekwencje przewidziane zostaną dla podatników, którzy nie umieszczą na fakturze adnotacji o obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności lub którzy nie dokonają płatności przy jego zastosowaniu mimo takiego obowiązku.

W najbliższych tygodniach należy uważnie monitorować informacje przekazywane przez Ministerstwo Finansów odnośnie ostatecznego kształtu projektowanych zmian.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?