Nowy wzór deklaracji dla podatku

Analizy

Nowy wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług

Już z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług – VAT-7(18).

Biuletyn „VAT w samorządzie” (11/2018) | 23 maja 2018 r.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Z dniem 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 856, dalej: Rozporządzenie).

W Rozporządzeniu określono m. in. nowy wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(18), który należy stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r.

Niniejsza zmiana wzoru formularza stanowi konsekwencję wdrożenia od dnia 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności.

Rekomendujemy JST upewnienie się, czy wykorzystywane oprogramowanie księgowe uwzględni zmiany wprowadzone od 1 lipca 2018 r. do wzoru deklaracji VAT-7 i zapewni prawidłowe rejestrowanie przepływów kwoty podatku VAT.

Poniżej zamieszczamy link do przedmiotowego Rozporządzenia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000856

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?