Vat w samorządzie

Analizy

Sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych na rzecz pracowników administracyjnych nie podlega ustawie o VAT

Przełomowy wyrok WSA w Gdańsku

Biuletyn „VAT w samorządzie” (14/2018) | 28 czerwca 2018 r.

Sprzedaż posiłków w stołówkach szkolnych na rzecz pracowników administracyjnych nie podlega ustawie o VAT. Działanie takie mieści się w kategorii zadań edukacyjnych, a Powiat, wykonując je, działa w charakterze organu władzy publicznej.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 czerwca 2018 r. po raz pierwszy uznano, że świadczenie usług wyżywienia również na rzecz pracowników administracyjnych szkół mieści się w sferze imperium działalności jednostki samorządu terytorialnego i nie podlega VAT.

Tło sprawy

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej powiat zadał m.in. pytanie, czy opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej pracowników administracyjnych korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Sam zajął stanowisko, że wydawanie obiadów jest ściśle związane z działalnością edukacyjną, realizowaną w charakterze organu władzy publicznej, dlatego świadczenia takie powinny być wyłączone z zakresu regulacji ustawy o VAT.

W wydanej interpretacji z 8 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.874.2017.1.BS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe i stwierdził, że usługi polegające na zapewnieniu posiłków pracownikom niepedagogicznym podlegają co do zasady opodatkowaniu według obniżonej stawki 8%.

Przełomowy wyrok WSA w Gdańsku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem o sygn. I SA/Gd 328/18 uchylił interpretację jako niezgodną z prawem. Wcześniej sądy administracyjne wielokrotnie uznawały, że poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT pozostaje sprzedaż posiłków na rzecz uczniów i nauczycieli. WSA w Gdańsku w swym rozstrzygnięciu poszedł o krok dalej i stwierdził w uzasadnieniu (na ten moment jedynie ustnym), że szkoła, realizując zadania edukacyjne, nie może się obejść bez pracowników administracyjnych, w związku z czym zapewnienie im wyżywienia mieści się, podobnie jak w przypadku uczniów i nauczycieli, w sferze zadań edukacyjnych wykonywanych jako organ władzy publicznej.

W związku z powyższym, przedmiotowy wyrok należy uznać za przełomowy, gdyż jako pierwszy jednolicie traktuje sprzedaż posiłków w placówkach oświatowych na rzecz dzieci, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych. Zdaniem WSA w Gdańsku, gdyby nie pracownicy administracyjni, jednostki samorządu terytorialnego nie mogłyby wykonywać zadań związanych z edukacją, a więc pracownicy Ci powinni być traktowani na równi z nauczycielami. Sąd ocenił zatem przedmiotowe działania przez pryzmat głównego zadania, którego realizacja spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, a nie z perspektywy kategorii, do których należą poszczególni odbiorcy omawianych świadczeń.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?