Zespół ds. podatku od nieruchomości Deloitte

Artykuł

Zespół ds. podatku od nieruchomości Deloitte

Unikalna wiedza oraz kompetencje

Jako największy w Polsce, 15-osobowy zespół specjalistów ds. Podatku od nieruchomości, posiadamy unikalną wiedzę, kompetencje oraz doświadczenie wyróżniające nas spośród konkurencyjnych podmiotów.

Paweł Banasik
Leader zespołu RET, Partner w Deloitte, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem:

• Pięciokrotnie wybierany na najlepszego doradcę podatkowego w Polsce w zakresie podatku od nieruchomości (Ranking Rzeczpospolitej 2020 i 2019 oraz Ranking Gazety Prawnej 2014, 2013 i 2012)

• Autor książki „Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku leśnym, ustawa o podatku rolnym – komentarz”. Współautor licznych książek poświęconych prawu podatkowemu pod redakcją profesora Bogumiła Brzezińskiego oraz profesora Wojciecha Morawskiego

• Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych prawu podatkowemu ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości. Współredaktor Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego, odpowiedzialny za podatki lokalne

• Ekspert Zespołu ds. Podatków Lokalnych Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów (do 2015 roku)

• Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Pełnomocnik reprezentujący klientów w największych sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, wielokrotnie o przełomowym znaczeniu dla praktyki opodatkowania nieruchomości – cytowany w kilkudziesięciu orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego

dr Adam Kałążny
Radca Prawny, Dyrektor w Deloitte

Adam kieruje pracami biura Warszawskiego oraz koordynuje pracę biur regionalnych. Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorem nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu podatku od nieruchomości oraz pracuje jako wykładowca.

Adam posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym z zakresu podatków dochodowych
i majątkowych. Realizował liczne projekty z zakresu podatku od nieruchomości obejmujące przeglądy rozliczeń podatkowych, jak również wsparcie klientów w prowadzonych postępowaniach podatkowych i bieżące doradztwo. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu podatku od nieruchomości.

Agata Warzel
Senior Manager w biurze we Wrocławiu

Agata jest licencjonowanym doradcą podatkowym, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie podatków majątkowych oraz gospodarki środkami trwałymi i rozliczeń inwestycji. Realizowała projekty dla największych podmiotów z branży produkcyjnej i energetycznej (w tym energetyki odnawialnej). Interesuje się również tematyką regulacji w zakresie opłaty reklamowej.

Artur Sałbut
Manager w biurze w Warszawie

Artur jest licencjonowanym doradcą podatkowym, posiada ponad 7-letnie doświadczenie w zakresie podatku od nieruchomości, w szczególności w zakresie doradztwa dla największych podmiotów z branży produkcyjnej oraz energetyki odnawialnej. Jest autorem licznych artykułów prasowych z zakresu podatku od nieruchomości.

Dariusz Grudziński
Manager w biurze we Wrocławiu

Darek posiada ponad 7-letnie doświadczenie w zakresie podatku od nieruchomości. Zdobył bogate doświadczenie w postępowaniach podatkowych dla największych podmiotów w kraju. Jest współautorem komentarza z zakresu orzecznictwa podatkowego w podatku od nieruchomości.

Mateusz Prusak
Manager w biurze w Krakowie

Mateusz jest aplikantem radcowskim, posiada ponad 6-letnie doświadczenie w zakresie podatków majątkowych i rozliczania inwestycji. Uczestniczył w wielu postępowaniach podatkowych oraz sądowoadministracyjnych. Jest autorem wielu artykułów prasowych o tematyce podatkowej.

Andrzej Żołna
Manager w biurze w Poznaniu

Andrzej jest licencjonowanym doradcą podatkowym Posiada 9-letnie doświadczenie w kwestiach związanych ze stosowaniem polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku od nieruchomości oraz podatków dochodowych.

Magdalena Pietkiewicz
Manager w biurze w Warszawie

Magda posiada 7-letnie doświadczenie w podatku od nieruchomości, w szczególności w przeglądach podatkowych dla największych podatników w kraju, kompleksowym doradztwie na każdym etapie postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego oraz rozliczeniach inwestycji.

Czy ta strona była pomocna?