Bezpiecznik JPK_V7M

Rozwiązania

Bezpiecznik JPK_V7M

Usługowe generowanie plików JPK_V7M na podstawie przekazanych danych

W większości przedsiębiorstw trwają obecnie mniej lub bardziej zaawansowane przygotowania do nowego raportowania JPK_V7M. Wymagają one współpracy i zaangażowania ze strony różnych działów wewnątrz firmy - począwszy od finansów księgowości, poprzez dział zakupów, sprzedaży, na dziale IT skończywszy. Ze względu na specyfikę zmian, przy wielu procesach kluczowa jest także sprawna koordynacja prac z zewnętrznymi dostawcami oprogramowania. I tu pojawia się pytanie – czy w ramach zaplanowanego procesu wzięty został pod uwagę scenariusz, w którym jedno z ogniw zawodzi? Czy został wzięty pod uwagę jakikolwiek plan awaryjny?

Od 1 października 2020 małe, średnie i duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do wysyłki elektronicznego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, łączącego elementy deklaracji VAT oraz ewidencji VAT.

Jeśli na dowolnym etapie procesu przygotowawczego do raportowania JPK_V7M uznają Państwo, że terminowe zakończenie prac jest zagrożone, Bezpiecznik JPK_V7M jest rozwiązaniem dla Państwa firmy. Możemy Państwa wspierać w okresie przejściowym (np. trzymiesięcznym), jak i w dowolnie długiej perspektywie czasowej.

Jak działa Bezpiecznik JPK_V7M?

Co obejmuje współpraca?

  • Wsparcie specjalistów Deloitte, którzy będą asystowali Klientowi przez cały proces generowania i wysyłania pliku JPK_V7M – jest to zespół doświadczonych konsultantów, realizujących model „Bezpiecznika” od ponad 3 lat w odniesieniu do plików JPK_VAT.
  • Wsparcie w ramach Bezpiecznika JPK_V7M dotyczy zarówno przygotowania plików pierwotnych, jak i ich korekt.
  • Założeniem naszej usługi w opisanym wariancie jest to, że Klient oprócz działania na plikach wzorcowych przedstawionych przez Deloitte, uprzednio samodzielnie przeprowadza analizę swojej działalności pod kątem JPK_V7M oraz samodzielnie dokonuje mapowania transakcji.
  • Nasza oferta jest całkowicie elastyczna. Oznacza to, że to Państwo wskazują, kiedy przygotowania do systemowego raportowania JPK_V7M dobiegną końca i od kiedy wsparcie w ramach Bezpiecznika JPK_V7M nie będzie już konieczne. W ramach Bezpiecznika JPK_V7M możemy Państwa wspierać w okresie przejściowym (np. trzymiesięcznym), jak i w dowolnie długiej perspektywie czasowej.

Co istotne, wsparcie Deloitte nie wymaga instalacji przez Klienta dodatkowego oprogramowania, gdyż wygenerowanie i złożenie plików JPK_V7M odbywa się za pośrednictwem działań konsultantów Deloitte wykorzystujących system taxCube™. Nasze rozwiązanie to dojrzałe i kompleksowe środowisko, od lat wspierające Klientów w procesie raportowania VAT i generowania plików JPK.

Jakie dodatkowe wsparcie jest możliwe?

  • Możliwość dostosowania Bezpiecznika JPK_V7M, tj. przygotowania mechanizmów przetwarzania danych do specyfiki plików źródłowych pochodzących bezpośrednio z systemu ERP Klientów;
  • Usługowe wsparcie w procesie przygotowania plików JPK - JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG i JPK_WB na żądanie (w przypadku kontroli skarbowej, po otrzymaniu stosownego wezwania) w oparciu o wypełnione przez Klienta szablony wzorcowych plików źródłowych otrzymane od Deloitte;
  • Rozwój współpracy poprzez wdrożenie u Państwa naszych systemów z rodziny taxCube™.