Usługi

Podatkowe aspekty fuzji i przejęć

Zadaniem naszych specjalistów jest minimalizowanie ryzyka dokonywanych transakcji. Oferowany zakres usług składa się z kilku etapów począwszy od pomocy przy poszczególnych transakcjach poprzez przygotowanie, zarządzanie oraz koordynację procesów restrukturyzacji.

Nasze usługi obejmują:

  • szczegółową analizę podatkową poszczególnych transakcji, wraz z prezentacją podatkowych konsekwencji i kosztów ich przeprowadzenia
  • analizę ryzyka podatkowego związanego z daną transakcją lub strukturą własnościową, wraz z oceną jego poziomu oraz możliwościami jego ograniczenia
  • planowanie krajowych i międzynarodowych struktur działalności
  • kształtowanie struktury transakcji
  • przeprowadzanie podatkowego badania typu "due diligence'" poprzedzającego transakcję w celu identyfikacji i wyceny ryzyka podatkowego istniejącego w przejmowanym podmiocie;
  • monitorowanie aspektów podatkowych przejmowanego podmiotu w czasie przeprowadzania transakcji w celu ograniczenia ryzyk podatkowych
  • przygotowanie i prowadzenie szkoleń i prezentacji dotyczących restrukturyzacji w uzgodnionym zakresie.