Usługi

Kontrola obrotu towarami

Kontrola międzynarodowego obrotu towarami podwójnego zastosowania i uzbrojeniem

Kontrole obrotu to restrykcje nałożone przez poszczególne państwa na fizyczny i niematerialny obrót określonymi towarami, technologią i oprogramowaniem, a także na świadczenie niektórych usług dotyczących towarów podlegających kontroli. Restrykcje te wiążą się przede wszystkim z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń na dokonanie czynności podlegającej kontroli. Zostały one wprowadzone, aby realizować takie cele jak ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych państw, zwalczenie terroryzmu oraz zapobieganie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Regulacje dotyczące kontroli obrotu obejmują zarówno przepisy ustanowione na poziomie unijnym jak również regulacje polskie. Podmioty dokonujące czynności, które podlegają kontroli są zobowiązane ich przestrzegać a naruszenie przepisów w tym zakresie wiążę się z ryzykiem nałożenia kar finansowych i sankcji karnych.

W jaki sposób regulacje w zakresie kontroli obrotu mogą dotyczyć Państwa Spółki?

Kontroli obrotu podlega uzbrojenie, ale również towary, które w powszechnym przekonaniu mają zastosowanie stricte cywilne, natomiast mogą być również stosowane do celów wojskowych (tzw. towary podwójnego zastosowania). Przykładami towarów, które mogą podlegać kontroli są:

 • obrabiarki oraz różne ich kombinacje (tokarki, frezarki, szlifierki itp.)
 • pompy próżniowe, zawory,
 • generatory plazmowe,
 • sprężarki i turborozprężarki,
 • roboty,
 • lasery,
 • sprzęt pomiarowy,
 • łożyska,
 • systemy nawigacji, żyroskopy,
 • urządzenia wykorzystujące funkcje szyfrowania,
 • urządzenia telekomunikacyjne,
 • urządzenia poszukiwawcze (w szczególności wyposażone w radary i sonary),
 • wiertarki do wiercenia głębokich otworów,
 • niektóre substancje chemiczne używane do produkcji m.in. tworzyw sztucznych, barwników, pestycydów,
 • proszki metali i stopy metali m.in. stopy niobu, stopy tytanu, aluminium,
 • wymienniki ciepła,
 • rury i uszczelki,
 • towary o przeznaczeniu militarnym,
 • inne towary, w szczególności wykorzystujące nowoczesne rozwiązania i technologie,
 • technologie powiązane z ww. towarami.

Wymienione powyżej towary i technologie mogą być produkowane przez podmioty z branży chemicznej, telekomunikacyjnej i zaawansowanych technologii, przemysłu maszynowego, wydobywczego oraz paliwowego. Lista towarów podwójnego zastosowania znajduje się w rozporządzeniach unijnych m.in. rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej 1232/2011.

Jeżeli Państwa Spółka produkuje i dokonuje międzynarodowego obrotu ww. towarami oraz technologiami z nimi związanymi warto potwierdzić, czy nie podlegają one regulacjom w zakresie kontroli obrotu. Jeżeli tak, na obrót tymi towarami i technologiami może być wymagane stosowne zezwolenie.

Zespół Deloitte oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie kontroli obrotu. Obejmuje ono m.in. następujące usługi:

 • przegląd istniejących procedur wewnętrznych i identyfikacja ewentualnych luk w tych procedurach, które mogą rodzić ryzyko naruszenia przepisów w zakresie kontroli obrotu i dokonania obrotu bez stosownych zezwoleń;
 • przedstawienie rekomendacji w zakresie uszczelnienia i zwiększenia efektywności istniejących procedur wewnętrznych;
 • opracowanie procedur dostosowanych do potrzeb klienta mających na celu zapewnienie zgodności działań Spółki z regulacjami w zakresie kontroli obrotu i ograniczenie ryzyka dokonania obrotu bez stosownego zezwolenia na obrót – opracowane procedury mogą posłużyć do stworzenia Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), którego wdrożenie jest w niektórych przypadkach wymagane w celu otrzymania stosownego zezwolenia na obrót; 
 • asysta w implementacji opracowanych procedur (m.in. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Spółki w celu zapoznania ich z opracowanymi procedurami);
 • weryfikacja transakcji Spółki pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczącymi kontroli obrotu oraz identyfikacja ryzyk w tym zakresie;
 • wskazanie rekomendacji co do działań naprawczych i/lub ograniczenia ryzyk na przyszłość;
 • pomoc w klasyfikacji towarów i technologii dla celów kontroli obrotu (zarówno towarów podwójnego zastosowania jak i uzbrojenia);
 • wsparcie w kontaktach z organami administracji państwowej zajmującymi się kontrolą obrotu;
 • przygotowanie projektów wniosków o wiążące wyjaśnienia w sprawie konieczności uzyskania zezwolenia na obrót określonymi towarami;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli obrotu;
 • bieżące doradztwo dotyczące regulacji w zakresie kontroli obrotu oraz sankcji i embarg.