Pakiet VAT e-commerce - jak możemy pomóc?

Usługi

Pakiet VAT e-commerce - jak możemy pomóc?

Wsparcie Deloitte w dostosowaniu raportowania VAT do nowych realiów handlu elektronicznego

Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie VAT w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce, na które przedsiębiorcy działający na rynkach europejskich w ramach transakcji B2C powinni się odpowiednio przygotować. Nasi specjaliści pomogą Państwu w dostosowaniu raportowania VAT do nowych realiów handlu elektronicznego.

Nowe zasady VAT w handlu elektronicznym

Zmiany w zakresie VAT e-commerce mają znaczący wpływ na procesy funkcjonujące dotąd w ramach rozliczeń podatkowych przedsiębiorców specjalizujących się w działalności B2C, w tym działających za pośrednictwem Internetu i specjalizujących się w e-handlu dóbr konsumenckich, ale także świadczących usługi, które mogą być rozliczane w ramach OSS. Zmiany dotyczą zarówno sprzedawców prowadzących działalność e-commerce w relacji B2C, ale również (w określonych przypadkach) platform internetowych, które ułatwiają dokonywanie transakcji B2C w ramach UE.

Poprzez wprowadzenie jednolitego progu w całej UE w wysokości 10 tys. Euro (w polskiej ustawie określonego limitem 42 tys. zł), po przekroczeniu którego unijne dostawy B2C będą rozliczane według zasad obowiązujących w Państwie UE konsumenta, przedsiębiorcy stają przed wyzwaniami związanymi z potrzebą dostosowania funkcjonujących dotąd procesów związanych z raportowaniem VAT, w tym m. in.

 • związanych z monitorowaniem stawek VAT zależnie od kraju wysyłki oraz konsumpcji towarów, 
 • koniecznością gromadzenia dokumentacji potwierdzającej wywozy tych towarów oraz prowadzenia stosownej ewidencji. 

Co więcej, w przypadku towarów pochodzących spoza UE, które są sprowadzane z krajów trzecich w ramach transakcji sprzedaży wysyłkowej realizowanej do konsumentów w UE, opodatkowanie VAT stanie się powszechne, stosowanie zwolnień będzie ograniczone i może się wiązać z dodatkowymi obowiązkami dla podatników dokonujących takich transakcji lub ułatwiających tego typu transakcje za pośrednictwem platform.

Jakie kroki powinny podjąć firmy zajmujące się sprzedażą B2C?

Firmy zajmujące się sprzedażą B2C powinny ocenić wpływ wprowadzonych zmian w szczególności pod kątem:

 •  

wysokości obrotu w relacjach B2C na rynkach UE,

 •  

prawidłowości stosowanych stawek VAT,

 •  

nowych wymogów dotyczących rejestracji i sprawozdawczości VAT,

 •  

obowiązków powstających w związku z dokonywaniem dostaw za pośrednictwem platform internetowych (zarówno z perspektywy sprzedawców, jak i samych platform),

 •  

możliwości ograniczenia obowiązków związanych z rozliczaniem VAT w państwach UE konsumpcji (poprzez stosowanie uproszczeń w ramach procedur VAT-OSS oraz VAT-IOSS),

 •  

należytego dokumentowania dokonywanych transakcji,

 •  

oceny dotychczasowych rozwiązań, w tym odpowiedniego dostosowania systemów finansowo księgowych do nowych przepisów o VAT i wynikających z nich obowiązków.

Jak możemy pomóc?

W związku z wielowątkowym wpływem nowych regulacji nasi specjaliści są gotowi udzielić Państwu pomocy na wszystkich etapach przygotowania się do zmian. W szczególności Deloitte wesprze Państwa w podjęciu skoordynowanych działań mających na celu prawidłowe oraz optymalne z perspektywy prowadzonej działalności ustrukturyzowanie procesu rozliczania VAT.

 •  

weryfikacja wykonywanych transakcji pod kątem nowych uregulowań,

 •  

analiza obowiązku stosowania zagranicznych stawek VAT oraz pozostałych potencjalnych zobowiązań ciążących na Państwa działalności wynikających z regulacji obowiązujących w kraju, do którego wysyłane są towary,

 •  

pomoc w procesie rejestracji dla potrzeb procedur VAT-OSS oraz VAT-IOSS,

 •  

wsparcie w odpowiednim ukształtowaniu infrastruktury systemów finansowo-księgowych ERP,

 •  

analiza oraz weryfikacja dotychczas podjętych przez Państwa kroków, w tym m.in. ocena prawidłowości przeprowadzonych zmian w systemach ERP oraz procedurach dokonywania rozliczeń VAT zgodnie z nowymi regulacjami.

Modele współpracy

Z uwagi na kompleksowość wprowadzanych zmian nasze wsparcie może w zależności od zgłoszonych przez Państwa potrzeb obejmować m.in.:

Szukasz wsparcia w dostosowaniu raportowania VAT do nowych realiów handlu elektronicznego?

Napisz do nas

Kontakt:

Monika Wachowiec

Monika Wachowiec

Partner Associate w zespole Podatków Pośrednich

Monika Wachowiec jest doradcą podatkowym, Partner Associate w zespole Podatków Pośrednich w dziale Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się m.in. projektami z zakresu poda... Więcej

Norbert Wasilewski

Norbert Wasilewski

Partner Associate w zespole ds. Podatków Pośrednich

Norbert jest Partnerem Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte i jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2008 r. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej Akademia Ekonomiczna) w Poznaniu... Więcej

Klaudia Kurzawińska-Butt

Klaudia Kurzawińska-Butt

Manager w dziale Doradztwa Podatkowego

Klaudia jest doradcą podatkowym i Managerem w zespole doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w VAT w transakcjach międzynarodowych i krajowych, w kwestiach związanych z JPK_V7 oraz postępowaniach kon... Więcej