Usługi

Międzynarodowe prawo podatkowe

Nasi specjaliści pomagają zarówno podmiotom zagranicznym jak również polskim firmom, które chcą skutecznie konkurować na rynku unijnym oraz rynkach zagranicznych.

Oferowane usługi obejmują:

  • doradztwo podatkowe, w tym planowanie inwestycji w Polsce oraz przepływów finansowych w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu
  • zakładanie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce oraz wsparcie w zakresie podatkowych aspektów funkcjonowania firm, które już są obecne na rynku
  • opracowywanie sposobów finansowania polskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem struktur finansowania międzynarodowego
  • doradztwo podatkowe w zakresie transakcji międzynarodowych, w tym kwestie związane z opłatami licencyjnymi, odsetkami i dywidendami
  • doradztwo w zakresie międzynarodowych aspektów związanych z cenami transferowymi;
  • doradztwo w zakresie ulg i pomocy dla inwestorów w Polsce
  • ocenę implikacji podatkowych transakcji z krajami UE przy uwzględnieniu wpływu unijnych regulacji podatkowych UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach podatkowych.