Usługi

Postępowania podatkowe i sądowe

Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych reprezentuje i wspomaga Klientów w postępowaniach podatkowych I i II instancji, tj. przed organami podatkowymi i skarbowymi, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (m.in. w sprawach CIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych, karnych-skarbowych).

Nasze usługi obejmują:

  • sporządzanie odwołań do organów wyższej instancji oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • opracowywanie strategii czynności podejmowanych w trakcie postępowania podatkowego i przed jego wszczęciem
  • weryfikację czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli skarbowej i podatkowej
  • przygotowywanie pism oraz wniosków do organów podatkowych o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • asystowanie w procesie odwoławczym dotyczącym postępowań celnych przed organami celnymi i w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • reprezentacja Klientów przed organami podatkowymi i celnymi, przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.