Raportowanie JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)

Rozwiązania

Raportowanie JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)

Analiza przedwdrożeniowa i wsparcie na etapie przygotowawczym

Od 1 października 2020 r. małe, średnie i duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do wysyłki elektronicznego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, łączącego elementy deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Z jednej strony zmiany te oznaczają ograniczenie raportowania JPK_VAT i VAT-7 – do jednej deklaracji VDEK. Z drugiej strony, istotnie zwiększają szczegółowość danych transakcyjnych, które organy będą wykorzystywać do analizy rozliczeń VAT i kontroli.

Jak możemy pomóc?

Biorąc pod uwagę unikatowe doświadczenie Deloitte w zakresie doradztwa podatkowego, własnych rozwiązań podatkowych, jak i znajomość większości systemów ERP/finansowo-księgowych, oferujemy wszechstronne wsparcie w procesie przygotowawczym.

Ustalimy, w jakim zakresie obowiązki ewidencyjne wynikające z wprowadzenia VDEK będą miały praktyczne przełożenie na działalność Spółki tj.:

  • jakie nowe dane trzeba będzie zacząć raportować na poziomie poszczególnych transakcji
  • dokonamy analizy i oceny jakości danych rejestrowanych obecnie w ewidencji VAT
  • pomożemy określić możliwe sposoby uzupełnienia brakujących danych

Zakres współpracy:

  • Wstępna analiza potrzeb Państwa firmy w zakresie wymogów VDEK. Na podstawie kwestionariusza i krótkiej rozmowy przedstawimy zakres obowiązków, które Państwa firma będzie musiała spełnić przed 1 października 2020 roku;
  • Warsztaty w firmie, podczas których łącząc nasze umiejętności z zakresu analizy podatkowej i systemowej dokonamy wstępnej analizy dostępności danych umożliwiających spełnienie nowych wymogów VDEK;
  • Mapowanie systemów i zasobów - w celu zidentyfikowania zakresu informacji posiadanych w firmie oraz wskazania dodatkowych obowiązków informacyjnych, jak i sposobów ich pozyskania;
  • Testy walidacyjne i merytoryczne przygotowanych przez firmę struktur JPK_V7M lub JPK_V7K przy pomocy narzędzi do raportowania podatkowego Deloitte.

Proponujemy Państwu kilka modeli wsparcia, w zależności od potrzeb. Od podstawowej analizy schematu VDEK, aż po kompleksową pomoc obejmującą analizy, warsztaty merytoryczne, mapowanie systemów i zasobów pozasystemowych, a także testy walidacyjne i merytoryczne, które gwarantują poprawność raportowanych danych teraz i w przyszłości.

Niezależnie, możemy zaproponować Państwu także wdrożenie narzędzi wspomagających raportowanie VDEK w szczególności aplikacji taxCube™ VAT, czy taxCube™ JPK, a także usługowe generowanie plików JPK_V7M na podstawie przekazanych danych.