cfc

Analizy

Czym jest CFC?

Zagraniczne spółki kontrolowane

Marzec 2016 r.

Zagraniczne spółki kontrolowane (ang. Controlled Foreign Company – CFC) to określenie używane w kontekście przepisów, które przewidują obowiązek uwzględniania w podstawie opodatkowania u krajowego rezydenta podatkowego (osoby fizycznej oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów uzyskiwanych przez kontrolowany podmiot zagraniczny z miejscem siedziby lub zarządu w kraju o niższym poziomie opodatkowania niż obowiązujący w państwie rezydencji tego rezydenta.

Po co wprowadzać przepisy CFC?

Przepisy dotyczące CFC mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw stosujących preferencyjne stawki opodatkowania, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE stosowanie przepisów CFC jest dopuszczalne pod warunkiem, że uwzględnienie dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej dotyczy czysto sztucznych struktur, których celem jest uniknięcie należnego podatku krajowego (wyrok z dnia 19 września 2006 r., C-196/04 Cadbury Schweppes). W tym kontekście warto podkreślić, że wiele jurysdykcji, w których wprowadzono przepisy o CFC uzależnia zakres stosowania tych regulacji od tego, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. 

Najczęściej przepisy dotyczące CFC odwołują się do następujących okoliczności:

CFC - Zagraniczne spółki kontrolowane

Dowiedz się więcej | Wróć na stronę główną CFC 

Czy ta strona była pomocna?