cfc

Analizy

Problemy praktyczne z CFC

Zagraniczne spółki kontrolowane

Marzec 2016 r.

Podatnicy już przygotowują się do wywiązania z nowych obowiązków dotyczących CFC. Pojawiają się pierwsze problemy praktyczne.

Już są problemy praktyczne dotyczące CFC

Z tego względu, że przepisy o CFC to nowy mechanizm w polskim prawie podatkowym, zastosowanie tych regulacji w praktyce budzi szereg wątpliwości. Po roku od wprowadzenia przepisów w zakresie CFC w życie Minister Finansów wydał ponad 100 interpretacji, w których rozwiewał wątpliwości podatników w zakresie stosowania tych przepisów. Również sądy administracyjne orzekały w zakresie interpretacji przepisów o CFC.

Wprowadzenie przepisów o CFC wiąże się z wieloma problemami natury praktycznej, odnoszących się między innymi do:

  • warunków określających, czy daną spółkę można zakwalifikować jako CFC,
  • możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę dywidendy i zaliczek na dywidendy, przy uwzględnieniu także dywidend wypłacanych przez spółkę „wnuczkę” do spółki zależnej spełniającej kryteria CFC,
  • konieczności prowadzenia rejestru CFC,
  • obowiązków dokumentacyjnych, w tym m.in. składania odrębnej deklaracji CIT-CFC,
  • opodatkowania tzw. migracji spółek,
  • opodatkowania w związku z połączeniem zagranicznych spółek zależnych,
  • opodatkowania wydania majątku likwidacyjnego zagranicznej spółki kontrolowanej,
  • opodatkowania w związku z uregulowaniem zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia za umarzane udziały w drodze wydania wierzytelności pożyczkowej.

Należy spodziewać się, że problemów praktycznych dotyczących stosowania przepisów o CFC będzie z czasem coraz więcej, ponieważ – w związku ze zbliżającym się terminem na złożenie deklaracji CFC - dopiero teraz polscy rezydenci podatkowi zastanawiają się, jak należy te przepisy o CFC stosować w praktyce. 

CFC - Zagraniczne spółki kontrolowane

Dowiedz się więcej | Wróć na stronę główną CFC 

Czy ta strona była pomocna?