Roboty są gotowe, a Ty?

Artykuł

Raport: Roboty są gotowe, a Ty?

Proces ciągłego doskonalenia oraz automatyzacja pozostają jednymi z priorytetów strategicznych organizacji

Grudzień 2017 r.

W ciągu ostatnich kilku lat odnotowano rosnące zainteresowanie robotyką oraz zastosowaniem technologii kognitywnych i sztucznej inteligencji. Automatyzacja procesów z wykorzystaniem robotów (RPA – Robotic Process Automation) jest już sprawdzoną technologią, a centra usług wspólnych oraz funkcje wsparcia, które zdecydowały się na wczesne wdrożenie tych technologii, osiągają znaczne korzyści.

Tegoroczne badanie Deloitte "The robots are ready. Are you? Untapped advantage in your digital workforce" na temat automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów zgromadziło ponad 400 odpowiedzi z całego świata. Wyniki pokazują, że świadomość na temat robotyki jest wysoka. Jeszcze więcej organizacji zbadało możliwość i/lub zdecydowało się na praktyczną weryfikację koncepcji robotyki (proof of concept). Organizacje są przekonane, że robotyka przyniesie znaczny wzrost wydajności oraz znajdzie zastosowanie w wielu obszarach działalności.

Raport: Roboty są gotowe

Publikacja w języku angielskim

Zarejestruj się, aby pobrać raport

Podsumowanie:

Proces ciągłego doskonalenia oraz automatyzacja pozostają jednymi z priorytetów strategicznych organizacji:

53% ankietowanych już rozpoczęło swoją przygodę z automatyzacją procesów z wykorzystaniem robotów, a 19% planuje zaadaptować tę technologię w ciągu kolejnych dwóch lat. Jeżeli to się nie zmieni, automatyzacja procesów z wykorzystaniem robotów osiągnie niemal powszechne zastosowanie w ciągu kolejnych pięciu lat.

Automatyzacja procesów w coraz większym stopniu staje się szansą dla przedsiębiorstw: według 64% respondentów, automatyzacja procesów jest inicjatywą strategiczną oraz obejmuje całe przedsiębiorstwo. Ta liczba znacząco wzrosła. Zaledwie 12 miesięcy temu tylko 15% ankietowanych zakwalifikowało automatyzację procesów z wykorzystaniem robotów, jako część programu strategicznego. Wiele organizacji, które zaczęły od automatyzacji w wybranych obszarach, zwiększyło zakres działań, aby uzyskać korzyści z robotyzacji w obrębie całego przedsiębiorstwa.

Zakłada się, że roboty mogą zastąpić 20% etatów (pełnych jednostek etatowych).  W przypadku tych organizacji, które już korzystają z automatyzacji, to założenie pokrywa się z rzeczywistością. Co więcej, te organizacje, które rozszerzyły zastosowanie automatyzacji, zdają się mieć na tyle pozytywne doświadczenie, że ich oczekiwania w stosunku do robotyzacji stają się jeszcze większe. Zakładają, że roboty mogłyby zastąpić nawet 52% obecnych etatów.

Główne wnioski z raportu:

- Implementacja automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów ma szansę zwrócić się już po niespełna dwunastu miesiącach. Organizacje decydujące się na pilotażowe projekty automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów średnio uzyskiwały zwrot z inwestycji po 9,3 miesiącach. Natomiast przedsiębiorstwa decydujące się na wdrożenie i rozszerzenie zakresu automatyzacji, odnotowały zwrot z inwestycji po średnio 11,5 miesiącach.

- Pośród organizacji już implementujących automatyzację procesów z wykorzystaniem robotów 78% zakłada istotne zwiększenie nakładów inwestycyjnych na tę technologię w przeciągu następnych trzech lat. Organizacje prowadzące projekty pilotażowe planują zainwestować średnio półtora miliona dolarów w automatyzację, natomiast te, które już zdecydowały się na wdrożenie i rozszerzenie zakresu automatyzacji, dotychczas zainwestowały przeciętnie trzy i pół miliona dolarów w robotykę.

- Najwyższa kadra menedżerska oraz liderzy funkcyjni są największymi grupami interesariuszy wśród organizacji, które wdrożyły automatyzację procesów. 72% respondentów twierdzi, że najwyższa kadra menedżerska wspiera implementację automatyzacji procesów.

- Opór przed wdrażaniem robotyki zmalał w stosunku do ostatniego roku wśród wszystkich pozostałych interesariuszy. Co więcej, tylko 17% respondentów natknęło się na opór ze strony pracowników w przypadku pilotażu robotyki. Ta wartość wynosi tylko 3% dla tych, którzy już zaimplementowali lub rozszerzyli zastosowanie robotyzacji.

Raport: Roboty są gotowe

Publikacja w języku angielskim

Zarejestruj się, aby pobrać raport

Robotyka - lista zadań:

Zacznij z dużymi ambicjami

o   Myśl ambitnie – uczyń robotykę inicjatywą całej organizacji, aby zwiększyć korzyści z niej płynące

o   Patrz szeroko – wykorzystaj robotykę w pełni wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe

o   Myśl o korzyściach – weź pod uwagę coś więcej niż tylko redukcję etatów, załóż szerszy wpływ na organizację

o   Mierz wysoko – zapewnij sobie wsparcie ze strony najwyższej kadry menedżerskiej, to oni mogą ci najbardziej pomóc

Zbuduj mocne podstawy

o   Skup się na procesie – złożoność procesu decyduje o złożoności robota

o   Zyskaj poparcie ze strony IT 

o   Zaangażuj swoich ludzi – automatyzuj dla twoich ludzi i razem z nimi

o   Użyj tego do transformacji – rozszerzaj zastosowanie robotyki do przekształcenia organizacji, a nie tylko w formie eksperymentu

Zapewnij szybką zmianę

o   Usprawniaj – zaprojektuj swoją cyfrową siłę roboczą tak, aby była szybka

o   Zbuduj responsywną organizację – zbuduj wsparcie w całym przedsiębiorstwie

o   Zastosuj odpowiednie zarządzanie – stanowcze i elastyczne

o   Zostań agile – zwinne metodyki pracy zmaksymalizują znaczenie robotów

Robotyka - opinia eksperta

Niektórzy patrzą na roboty z obawą o miejsca pracy, ale jest ona nieuzasadniona. Każdy element rewolucji przemysłowej w sposób bezpośredni i w bardzo krótkim terminie miał wpływ na miejsca pracy, ale później powstawały one w innych obszarach. Roboty można porównać do poczty elektronicznej i rewolucji, której dokonała. Nie sposób sobie wyobrazić porównywalnej ilości wymienianych informacji dokonywanej za pomocą maili do możliwości tradycyjnej poczty, nie wspominając o szybkości tej wymiany. Nikt jednak nie oskarża twórców maila o niszczenie miejsc pracy. Tak jak niemożliwa jest praca bez maila, tak w przyszłości niemożliwa będzie praca bez robotów.

Paweł Zarudzki, Dyrektor, Lider Robotic & Cognitive Automation

Roboty są gotowe. A Ty? Infografika

Czy ta strona była pomocna?