Wyzwania stojące przed spółkami telekomunikacyjnymi, mediowymi i technologicznymi w obliczu COVID-19

Artykuł

Wyzwania stojące przed spółkami telekomunikacyjnymi, mediowymi i technologicznymi w obliczu COVID-19

Kwiecień 2020

W związku z COVID-19 każdy obszar gospodarczy ulega zakłóceniom a dzisiejsi decydenci powinni wziąć pod uwagę wyjątkowy wpływ, jaki obecna sytuacja wywiera na ich sektor oraz szczególne potrzeby pracowników, klientów i ich biznesu. Eksperci Deloitte przeanalizowali wpływ COVID-19 na działalność firm z sektora telekomunikacyjnego, mediowego i technologicznego.

Codzienne życie milionów ludzi na całym świecie spędzających więcej czasu w domu powoduje istotne zwiększenie wykorzystania danych do pracy, nauki i wypoczynku, co ma znaczący wpływ na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych. Eksperci Deloitte zbadali, w jaki sposób firmy telekomunikacyjne w poszczególnych krajach koncentrują się na utrzymywaniu niezawodności dostępu do sieci dla końcowego konsumenta, reagują na bieżące, zmieniające się potrzeby klientów, a także przyglądają się, w jaki sposób COVID-19 wpływa na ich planowane inwestycje, szczególnie w technologię 5G. Obszarem zainteresowania naszych specjalistów jest także zagadnienie cyfryzacji i automatyzacji procesów obsługi i pozyskania klienta, które wobec ograniczeń w fizycznych kontaktach międzyludzkich ulegają przedefiniowaniu.

Understanding the sector impact of COVID-19 Telecommunications

Z perspektywy sektora mediów wyzwaniem, które zmienia obecne modele biznesowe to fakt gwałtownego wzrostu zainteresowania ofertą informacyjną, filmową czy edukacyjną dostępną w każdym kanale – poprzez kanały telewizyjne jak i internetowe usługi na żądanie – przy jednoczesnym wstrzymaniu wielu produkcji nowych treści. Analitycy Deloitte weryfikują, w jaki sposób niektóre firmy znajdują metody na nowe interakcje z konsumentami i jak wygląda teraz rzeczywistość reklamodawców, którzy w czasach dystansu społecznego muszą ponownie przeanalizować wydatki i strategie marketingowe.

Understanding the sector impact of COVID-19 Media & Entertainment

Skutki COVID-19 mają znaczący wpływ na sektor technologii, wpływając na podaż surowców i gotowych produktów oraz zakłócając globalne łańcuchy dostaw. Z drugiej strony przewidywany jest dalszy wzrost wydatków na rozwiązania w chmurze a firmy technologiczne oferujące rozwiązania wspierające zdalną pracę i naukę i dostawcy oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo w sieci obserwują gigantyczne zainteresowanie ich usługami. Eksperci Deloitte zalecają szczegółową analizę łańcucha wartości oraz przygotowanie scenariuszy dla przyszłych zdarzeń, dla których można wciąż złagodzić i zminimalizować zakłócenia w zakresie prowadzonego biznesu.


Zespoły ekspertów Deloitte oferują gotowość do wsparcia firm telekomunikacyjnych, mediowych i technologicznych na każdym etapie ich dostosowywania do nowej, wymagającej rzeczywistości i funkcjonowania w warunkach utrzymującej się niepewności.

W załączeniu przedstawiamy wpływ COVID-19 na działalność tych firm i proponujemy listę kluczowych obszarów do analizy oraz związane z tym pytania, które powinna sobie postawić kadra zarządzająca.

 

Nasze doświadczenie:

Narastająca złożoność i niepewność rynkowa stanowi wyzwanie dla liderów biznesowych, którzy potrzebują zwięzłych i precyzyjnych ekspertyz na temat kluczowych trendów zmieniających ich otoczenie biznesowe. Skala usług Deloitte i wieloletnie doświadczenie we wsparciu globalnych firm umożliwiają naszym zespołom ekspertów z różnych obszarów doradztwa biznesowego, prawno-podatkowego, technologicznego i finansowego rozwiązywanie problemów, z którymi borykają się obecnie przedsiębiorstwa. W czasie kryzysu COVID-19 doświadczenie międzynarodowe i dzielenie się wiedzą sektorową nabiera coraz większego znaczenia.

Understanding the sector impact of COVID-19 Technology sector

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?