Raport: Inteligentna Automatyzacja 2019

Artykuł

Raport: Inteligentna Automatyzacja 2019

Jak zmienić koncepcję firmy w nowej erze współpracy z maszynami na podstawie raportu Deloitte „Inteligentna Automatyzacja”

Październik 2019

Nie mieliśmy racji co do robotów. Wydawało się nam, że roboty tylko czyhają, aby odebrać ludziom pracę, a rozwój sztucznej inteligencji dodatkowo pogarsza sytuację. Ciągle wielu z nas zastanawia się, czy myślące maszyny, na podobieństwo robotów, o których pisze Isaac Asimov, wkrótce uznają się za byty nadrzędne, a ludzi - za istoty zbędne. Nasz obraz robota, ukształtowany poprzez kulturę popularną, nie jest pozytywny. Tymczasem wszystkie uprzedzenia należy odłożyć na bok. Roboty, zwłaszcza te myślące, powinniśmy bez obaw i z otwartymi ramionami przyjąć w nasze biznesowe szeregi i rozwijać zakres ich działań dzięki inteligentnej automatyzacji.

Inteligentne maszyny mogą służyć, jako uzupełnienie ludzkiej inteligencji. Ludzie są kreatywni i przedsiębiorczy, myślą strategicznie i taktycznie, tryskają pomysłami. Roboty natomiast lepiej sprawdzają się przy zadaniach, które ludzie uważają za trudne i których zazwyczaj nie lubią. Analiza ogromnych zbiorów danych i wyszukiwanie wzorów w ramach tych danych może wiązać się z nieskończoną liczbą powtarzających się czynności. Coś takiego na pewno wyczerpie każdy ludzki mózg, ale nie mózg robota. I tak, otwiera się droga do przyszłości: Ery Współpracy, gdzie inteligentne roboty pracują wspólnie z ludźmi, potęgując naszą inteligencję. Dzięki wsparciu robotów i skalowaniu ich pracy za pomocą inteligentnej automatyzacji, możemy porzucić żmudne, powtarzające się czynności rutynowe na rzecz zadań twórczych, skoncentrować się na przewidywaniu, analizie i opracowywaniu strategii. Możemy tworzyć, współpracować, wchodzić w interakcje częściej i z zwiększą energią niż kiedyś.

To, w jaki sposób będzie wykonywana praca i jaka będzie konfiguracja inteligencji ludzkiej i sztucznej wiąże się daleko idącymi zmianami struktur naszych organizacji. Czy jesteśmy na to gotowi?

Raport: Inteligentna Automatyzacja

Publikacja w języku angielskim

Zarejestruj się, aby pobrać raport

Badanie inteligentna automatyzacja 2019

W maju 2019 roku firma Deloitte zaprosiła przedstawicieli kadr kierowniczych do udziału w internetowym badaniu dotyczącym strategii inteligentnej automatyzacji oraz ich wpływu na pracowników firm. Badanie to objęło 523 dyrektorów firm reprezentujących różne branże z 26 krajów Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy (w tym 57 firm z Polski), których łączne roczne obroty wynosiły 2,7 biliarda dolarów.

Współpraca inteligencji ludzkiej i sztucznej będzie wiązać się z daleko idącymi zmianami w strukturach naszych organizacji.

Rynek zautomatyzowanych technologii, takich jak zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych (robotic process automation, RPA), rośnie w tempie 20 proc. rocznie i prawdopodobnie osiągnie wartość 5 miliardów dolarów do 2024 roku.1  Potwierdzają to wyniki naszego badania, wskazujące, iż od 2018 roku dwukrotnie wzrosła liczba organizacji, które z powodzeniem zwiększyły skalę wdrożenia automatyzacji. Osiem proc. ankietowanych wskazało, że w ich firmach wprowadzono ponad 50 automatycznych rozwiązań. Jednak osiągnięcie efektu skali nadal pozostaje wyzwaniem, przy czym jako główną przeszkodę wskazywano rozdrobnienie procesów.

Raport Deloitte: Inteligentna automatyzacja 2019

Inteligentna automatyzacja – kluczowe korzyści

Organizacje, którym udało się rozszerzyć zakres automatyzacji charakteryzują się jasną wizją i stosują podejście strategiczne, ukierunkowane na pozyskiwanie wartości z automatyzacji. Takie firmy traktują automatyzację, jako wyzwanie dla całego przedsiębiorstwa, a w konsekwencji tworzą zaplecze i nowe funkcje, których wprowadzenia wymagają zautomatyzowane systemy. Znacznie częściej łączą technologie automatyzacji z pracą ludzi, a także zastanawiają się, w jaki sposób inteligentna automatyzacja może pomóc pracownikom, spotęgować ich możliwości oraz poszerzyć zakres prac, jakie ludzie są w stanie wykonywać.

pl_Raport_Inteligentna_Automatyzacja_wykres_1.PNG (728×314)

Wybierz 3 kluczowe korzyści z wdrożenia inteligentnej automatyzacji

Kadry kierownicze oczekują, że w ciągu najbliższych trzech lat inteligentna automatyzacja zwiększy wydajność personelu o 27 proc. W wymiarze ludzkim taki wzrost odpowiada pracy, jaką mogłoby wykonać 2,4 miliona dodatkowych pełnoetatowych pracowników w zakładach 523 firm, które wzięły udział w naszym badaniu. Zamiany te stworzą dla firm ogromne możliwości zwiększenia produktywności, ale także nadania pracy ludzkiego oblicza, ponieważ stanowiska i role pracowników będą ewoluować, a ich praca nabierze znaczenia. Niestety, 44 proc. organizacji nie zastanawiało się jeszcze, w jaki sposób strategie automatyzacji wpłyną na pracowników, a 60 proc. nie sprawdziło, czy inteligentna automatyzacja będzie wymagała od pracowników przekwalifikowania.

Kadry kierownicze oczekują, że w ciągu najbliższych trzech lat inteligentna automatyzacja zwiększy wydajność personelu o 27 proc. – taki wzrost odpowiada pracy, jaką mogłoby wykonać 2,4 miliona dodatkowych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

Z powyższego jasno wynika, że wiele firm powinno poświęcić znacznie więcej uwagi integracji ludzi i maszyn oraz sposobom, w jaki można przekształcić przedsiębiorstwo w nowej Erze Współpracy.

Poziom wsparcia strategicznego dla inteligentnej automatyzacji w poszczególnych grupach interesariuszy

Sześć kluczowych czynników sukcesu inteligentnej automatyzacji

Analiza danych z badania pozwoliła stworzyć obraz organizacji, które wyraźnie korzystają z inteligentnej automatyzacji. We wszystkich da się wyodrębnić sześć charakterystycznych cech:

 1. Strategia inteligentnej automatyzacji dla całej firmy
  Zazwyczaj firmy, które mają strategię obejmującą całe przedsiębiorstwo, uzyskują wyższe zwroty w postaci dodatkowej siły roboczej, redukcji kosztów i wzrostu przychodów. Redukują one koszty średnio o 24 procent i zwiększają przychody o 8 procent, podczas gdy organizacje bez strategii obejmującej całe przedsiębiorstwo zmniejszają koszty o 14 procent i zwiększają przychody średnio o trzy procent.
 2. Połączenie zautomatyzowanej robotyzacji procesów ze sztuczną inteligencją (AI)
  To podejście wydaje się być najsilniejszym czynnikiem pomagającym organizacjom zwiększyć przychody. Organizacje łączące RPA z AI wskazują wzrost przychodów średnio o dziewięć procent. Firmy, które zatrzymują się na samej zrobotyzowanej automatyzacji procesów, zwiększają przychody średnio tylko o trzy procent. Prawie połowa (45 procent) organizacji skaluje automatyzację przez połączenie RPA i AI, 20 procent organizacji jest w fazie pilotażowej takich działań, a 36 procent badanych zatrzymało się na RPA.
 3. Technologia, infrastruktura i bezpieczeństwo cybernetyczne
  Organizacje posiadające dobrze rozwiniętą funkcję wsparcia IT, z wymaganą technologią, infrastrukturą i cyberbezpieczeństwem, są bardziej skuteczne w zmniejszaniu swoich kosztów. Średnio odnotowują one obniżenie kosztów o 21 procent w porównaniu do 13 procent wśród organizacji, które nie mają takich funkcji.
 4. Dojrzałe definicje, standardy i procesy
  Dojrzałe definicje procesów, standardy i uporządkowane procesy prowadzą do większego wzrostu wydajności pracowników biurowych. Organizacje, które je wprowadziły, osiągają średni wzrost liczby pracowników zaplecza biurowego o 19 procent w porównaniu do 12 procent wśród organizacji, które tego nie robią.
 5. Jasne zdefiniowanie tego, co jest wartością inteligentnej automatyzacji
  Jasne zrozumienie, w jaki sposób wykorzystać wartość z inteligentnej automatyzacji prowadzi do dużo większej redukcji kosztów. Menedżerowie z takich firm wskazują, że ich organizacje obniżają koszty średnio o 21 procent, a ci, którzy nie mają jasno zdefiniowanych wartości, obniżają koszty o 15 procent.
 6. Radykalne uproszczenie wynikające z potrzeby redukcji kosztów
  Organizacje skalujące częściej zgadzają się, że głównym celem ich strategii jest radykalne uproszczenie, wynikające z potrzeby redukcji kosztów. Robi to około 73 procent, a tylko 61 procent organizacji pilotujących uważa podobnie.

2019 to przełomowy rok dla inteligentnej automatyzacji

2019 może być przełomowym rokiem dla inteligentnej automatyzacji. Firmy celują w nisko wartościowe możliwości automatyzacji procesów i coraz częściej będą starały się stosować bardziej zaawansowane technologie analityczne i AI, jako część swoich rozwiązań. Skuteczne wykorzystanie tych możliwości będzie wymagać od organizacji opracowania jasnej ścieżki do skalowalności, która zapewni wymierne wyniki i zwrot z inwestycji.

Organizacje, które mają dojrzałe definicje procesów, standardy i zarządzanie procesami oraz mają wsparcie skutecznego Centrum Doskonałości, najbardziej skorzystają na inteligentnej automatyzacji. Podobnie organizacje, które rozwijają umiejętności optymalizacji procesów i zwiększają możliwości potrzebne do wykorzystania inteligentnej automatyzacji, będą lepiej przygotowane do czerpania korzyści ze zmian.

Deloitte oferuje pełne wsparcie zakresie inteligentnej automatyzacji. Pomagamy naszym klientom w opracowaniu i wdrożeniu pełnej ścieżki automatyzacji – od optymalizacji procesów opartych na proces mining, przez strategię, wdrożenie robotów we wskazanych obszarach po skalowanie ich z wykorzystaniem inteligentnej automatyzacji. By dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?