Enterprise Technology & Performance

Usługi

Enterprise Technology & Performance

Maksymalizacja efektywności i wartości inwestycji w pion finansów, łańcuch dostaw i systemy informatyczne wymaga całościowego postrzegania najważniejszych funkcji przedsiębiorstwa – od opracowywania strategii, poprzez projektowanie procesów, aż do wdrożenia technologii.

Dynamika działania współczesnych firm zależy od dynamiki działania systemów, wspierających ich funkcjonowanie. Rola technologii w przedsiębiorstwie nie ogranicza się do zapewnienia ciągłości jego działania. Celem jej wykorzystania jest zarówno osiągnięcie odpowiedniej jakości wszystkich procesów, jak i wspieranie innowacji i rozwoju w perspektywie długoterminowej.

Nasi specjaliści ds. informatyki i technologii mają znaczące doświadczenie i osiągnięcia w dziedzinie kompleksowego wdrażania takich systemów w firmach klientów - od opracowania strategii do zastosowania i optymalizacji. Dzięki ich pomocy inwestycje dają efekty i generują wartość - zarówno jeśli chodzi o systemy, obejmujące przedsiębiorstwo jako całość, jak i rozwiązania, przeznaczone dla konkretnych pionów, takich jak IT czy finanse lub dla łańcucha dostaw.

Fachowcy w dziedzinie strategii i transformacji technologicznej służą pomocą w procesie modyfikacji strategii informatycznej i wdrażania takich systemów i rozwiązań, w tym najnowocześniejszych narzędzi, działających w chmurze. Zmiany te umożliwiają poprawę efektywności działania wszystkich komórek organizacyjnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o opracowanie nowej architektury systemu, czy o zmiany w określonych obszarach działania pionu IT, doradcy z Deloitte pomogą Państwu w opracowaniu mapy drogowej i przeprowadzeniu całego procesu.

Zatrudniamy wybitnych specjalistów od systemu Oracle, którzy służą radą i wsparciem przy planowaniu i wdrażaniu pełnego zestawu rozwiązań, obejmującego Oracle ERP Cloud i NetSuite, w takich obszarach, jak transformacja przedsiębiorstwa, finanse i łańcuch dostaw, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, np. uczenia maszynowego, Internetu Rzeczy czy blockchaina.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu we wdrażaniu systemu SAP nasi specjaliści mogą przyczynić się do zmian organizacyjnych i poprawy wyników działalności firmy, oferując zestaw rozwiązań, działających na ultranowoczesnej platformie SAP S/4HANA. Wspólnie zaplanujemy i wdrożymy pełen zestaw rozwiązań, obejmujących transformację przedsiębiorstwa, finanse i łańcuch dostaw, z wykorzystaniem zaawansowanej technologii (sztucznej inteligencji, blockchaina i Internetu Rzeczy).

Nasze autorskie rozwiązania z zakresu planowania zasobów w firmach rozwijających się (Emerging Enterprise Resource Planning) zapewniają poprawę efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi, finansami oraz skuteczności działania innych komórek organizacyjnych, bo dzięki nim pracownicy tych komórek mogą przyczynić się do rozwoju i sukcesów firmy. Nasze rozwiązania ERP, oparte o technologię chmury, obejmują Workday Financials, narzędzie, umożliwiające kompleksowe planowanie i racjonalizację działania firmy i Infor, inteligentne rozwiązanie kognitywne, umożliwiające istotną poprawę wydajności działania w wielu sektorach, na przykład w sektorze opieki zdrowotnej, w sektorze publicznym i produkcyjnym.

Oferowany przez nas zestaw rozwiązań dla pionu finansowego (Finance & Performance) dostarcza pracownikom pionu finansowego inteligentnych narzędzi i wytycznych, umożliwiających efektywną realizację zadań i wykorzystywanie pogłębionych analiz w celu zwiększenia rentowności i tempa wzrostu. Nasi fachowcy poprowadzą proces projektowania i wdrażania rozwiązań, które przyczyniają się do usprawnienia procesu zarządzania finansami i obejmują zarządzanie pionem finansowym w skali globalnej, opracowanie strategii transformacji, dotyczącej na przykład wejścia na giełdę, fuzji lub przejęcia czy optymalizację finansów operacyjnych (jest to oferta specjalistyczna, przeznaczona dla firm z sektora nieruchomości).

Wsparcie w procesie zarządzania i optymalizacji łańcucha dostaw w okresie wprowadzania przełomowych technologii cyfrowych, oznaczającego zarówno utrudnienia, jak i wyjątkowe możliwości poprawy wydajności, zapewnią specjaliści ds. łańcucha dostaw i działania sieci (Supply Chain & Network Operations). Nasze usługi i rozwiązania wspierają inicjatywy, związane z kompleksową reorganizacją i digitalizacją, poprawiającą wydajność produkcji, funkcjonowanie logistyki, dystrybucji, zarządzanie cyklem życiowym produktu i związane z nim funkcje sieci dostaw w wielu branżach.

Kontakt

Paweł Filipowicz

Paweł Filipowicz

Partner, SAP Practice Leader in Deloitte CE

Paweł jest odpowiedzialny za Praktykę SAP w Deloitte w Europie Centralnej ukierunkowaną na wsparcie Klientów realizujących programy transformacyjne, wdrożenia, utrzymania oraz rozwój Platformy SAP ze ... Więcej