Fast connect

Rozwiązania

FastConnect – innowacyjne rozwiązanie dla sektora ubezpieczeń

Nowy poziom wzajemnych relacji ubezpieczyciela i ubezpieczonych

FastConnect to narzędzie stworzone dla branży ubezpieczeniowej, które wspiera organizacje w procesach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Rozwiązanie pozwala gromadzić w jednym miejscu i porządkować wszystkie informacje o obecnych oraz potencjalnych klientach i tym samym zwiększać efektywność współpracy z nimi. W rezultacie relacje ubezpieczonego z ubezpieczycielem są silne i długotrwałe.

FastConnect to standardowy zestaw rozwiązań, który nasi konsultanci dostosowują do realnych potrzeb klientów, wzbogacając je o dodatkowe funkcjonalności.

Narzędzie pozwala:

  • przygotować zindywidualizowaną, w pełni dostosowaną do potrzeb klienta ofertę,
  • poznawać oczekiwania klienta i w oparciu o nie prowadzić z nim rozmowy,
  • prezentować klientom interaktywne symulacje oferowanych rozwiązań,
  • szybko i terminowo obsługiwać klientów,
  • zdobywać informację zwrotną od klientów nt. ich satysfakcji z interakcji z ubezpieczycielem,

FastConnect posiada wbudowany system telefoniczny, dzięki czemu kontakt pomiędzy ubezpieczonym i ubezpieczycielem jest jeszcze bardziej efektywny. Klienci mają możliwość skorzystania z mobilnej aplikacji, która pozwala im zgłaszać szkody i wzywać pomoc bezpośrednio przez ich smartfony. Dodatkowo, ubezpieczeni mają stały dostęp do internetowego portalu użytkownika, w którym na bieżąco mogą sprawdzać status swoich zgłoszeń.