Szkolenie on-line: Zmiany w Kodeksie Pracy w 2023 r.

Artykuł

Szkolenie on-line: Zmiany w Kodeksie Pracy w 2023 r.

Co Pracodawca powinien wiedzieć o najnowszych zmianach w kodeksie pracy i jak się do nich przygotować?

Otwarte, płatne szkolenie on-line: 20 kwietnia 2023 r., godz. 10:00 – 14:30

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy stały się faktem. Po niedawno przyjętych przepisach wprowadzających kontrole trzeźwości i pracę zdalną, w dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił nowelizację implementującą do Kodeksu Pracy dyrektywę unijną dotyczącą tzw. work-life balance oraz dyrektywę o przejrzystych i przewidywalnych warunkach zatrudnienia. Zmiany będą dotyczyć wielu kluczowych kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników. Zapraszamy na szkolenie on-line, w ramach którego eksperci Deloitte przedstawią wszystkie istotne zmiany w zakresie prawa pracy, które wchodzą w życie w 2023 r. Omówimy najważniejsze zagadnienia, wskażemy praktyczne rozwiązania i zaadresujemy pojawiające się wątpliwości.

 

Szczegóły

Data i godzina
20 kwietnia 2023 r.
godz.: 10:00 – 14:30

Koszt uczestnictwa
899 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Dynamiczne zmiany w zakresie prawa pracy oraz na rynku pracy wymuszają na Pracodawcach konieczność orientowania się w przepisach, podejmowania szybkich decyzji, nadążania za trendami, ale przede wszystkim przygotowania swoich organizacji do wchodzących w życie zmian legislacyjnych. Obecny rynek zatrudnienia wymaga zwinności i umiejętności podejmowania zasadnych i świadomych decyzji, które, aby były trafne i zgodne z przepisami muszą być wsparte wiedzą o aktualnych zmianach i wymaganiach prawnych.

Każdy dział HR musi poznać te zmiany i przygotować się do ich wdrożenia. Dlatego zapraszamy na szkolenie on-line, którego celem jest zapoznanie Państwa ze wszystkimi istotnymi zmianami w zakresie prawa pracy, które wchodzą w życie w 2023 r. (m.in. praca zdalna, kontrole trzeźwości, nowe uprawnienia rodzicielsko-opiekuńcze, elastyczny czas pracy, zmiany w umowach na czas określony i próbny, rozszerzone informacje o warunkach zatrudnienia).

W trakcie szkolenia w dniu 20 kwietnia 2023 r.:

 • Przedstawimy Państwu aktualny stan prawny związany z nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej, badania trzeźwości oraz implementacją dyrektyw: Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów;
 • Omówimy, jak należy wdrożyć pracę zdalną i kontrolę trzeźwości w firmie i jakie niezbędne dokumenty należy stworzyć;
 • Powiemy, jak prawidłowo dokonywać kontroli trzeźwości w praktyce;
 • Omówimy zmiany w zatrudnianiu pracowników na czas określony i na czas próbny;
 • Zwrócimy uwagę, jakie klauzule w umowach o pracę będą musiały zostać usunięte ze względu na nowe przepisy;
 • Omówimy nowe przepisy dotyczące zwalniania pracowników, nowej ochrony przed zwolnieniem oraz roszczeń przeciwko pracodawcy;
 • Przedstawimy nowe uprawnienia rodziców i opiekunów, nowe urlopy oraz zwolnienia od pracy;
 • Odpowiemy na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji Q&A.

I. Przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia w praktyce

 1. Nowe zasady zawierania umów na czas próbny i na czas określony
 2. Wypowiadanie terminowych umów o pracę – jak to zrobić?
 3. Informacja o warunkach zatrudnienia z nowymi elementami
 4. Wniosek pracownika o zmianę warunków pracy
 5. Jakie klauzule w umowach o pracę i regulaminach powinny zostać usunięte bądź zmodyfikowane?

II. Nowe urlopy i zwolnienia od pracy

 1. Urlop rodzicielski i ojcowski na nowych zasadach
 2. Nowe uprawnienia: urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
 3. Wydłużenie czasu obowiązywania uprawnień rodzicielskich
 4. Elastyczna organizacja pracy

III. Praca zdalna i kontrola trzeźwości

(A) Praca zdalna

 1. Rodzaje i sposoby wprowadzania pracy zdalnej
 2. Szczególnie uprawnieni pracownicy a praca zdalna
 3. Rola związku zawodowego i przedstawicieli pracowników we wdrożeniu pracy zdalnej
 4. Niezbędne dokumenty – zagadnienia formalne i praktyczne
 5. Kontrola pracy zdalnej
 6. Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej
 7. Ekwiwalent, ryczałt, zwrot kosztów – zasady ustalania wysokości oraz konsekwencje PIT/ZUS

(B) Kontrola trzeźwości

 1. Przesłanki kontroli
 2. Rodzaje kontroli
 3. Sposoby dokonywania kontroli
 4. Niezbędne dokumenty
 5. Konsekwencje wykrycia alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu
 6. Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy

IV. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się sprawami HR-owymi w każdej firmie, ponieważ nowe przepisy obejmą wszystkich pracodawców w Polsce. W szczególności zapraszamy członków zarządu zajmujących się sprawami HR, dyrektorów HR, kierowników działów HR oraz Kadr i Płac, HR business partnerów, oraz innych pracowników działów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, którzy nowe prawo będą stosować na co dzień.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 701-010-40-70.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?