Praktyczne warsztaty on-line z obsługi e-SAD

Artykuł

Praktyczne warsztaty on-line z obsługi e-SAD

Obsługa EMCS PL2 w zakresie elektronicznych uproszczonych dokumentów administracyjnych e-SAD

Otwarte warsztaty on-line: 17 stycznia 2023 r., godz. 10:00 – 13:30

Od 13 lutego 2023 r., aby dokonać WNT lub WDT wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy konieczne będzie posiadanie odpowiedniego statusu tj. uprawnionego wysyłającego lub uprawnionego odbiorcy. Natomiast samo przemieszczenie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach WNT lub WDT będzie wymagało zastosowania elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego (tzw. e-SAD).

W związku z nowelizacją przepisów akcyzowych wynikającą z implementacji przepisów unijnych, w przypadku dokonywania WNT/WDT wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dn. 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2022, poz. 143, dalej: „Ustawa Akcyzowa”) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w miejsce uproszczonych dokumentów towarzyszących, tzw. UDT, konieczne będzie zastosowanie komunikatu e-SAD.

W trakcie naszego warsztatu przedstawimy Państwu obowiązki i wymagania jakie należy spełnić, aby móc zgodnie z przepisami dokonywać przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy stosując elektroniczny monitoring przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2.

Szczegóły

Data i godzina
17 stycznia 2023 r.
godz.: 10:00 – 13:30

Koszt uczestnictwa
599 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

Przeprowadzony przez nas warsztat będzie skupiał się na praktycznym zastosowaniu przepisów dotyczących e-SAD, a ponadto przedstawimy Państwu, jak w praktyce funkcjonuje system EMCS PL2 w zakresie obsługi komunikatów związanych z elektronicznymi uproszczonymi dokumentami administracyjnymi, w tym w szczególności:

 • w jaki sposób dokonywać wysyłki wyrobów akcyzowych;
 • w jaki sposób potwierdzać odbiór wyrobów akcyzowych;
 • znaczenie najważniejszych komunikatów, które mogą w praktyce być wysyłane do użytkowników systemu, np. informacja o planowanej kontroli wyrobów;
 • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu EMCS PL2.

W trakcie warsztatu zaprezentujemy metody generowania i wysyłania komunikatów e-SAD do systemu EMCS PL2, korzystając w tym celu z rozwiązań udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.

Eksperci Deloitte odpowiedzą również na wybrane pytania zadawane przez uczestników warsztatu.

Agenda szkolenia
 1. Specyfika prawna obrotu wyrobami akcyzowymi, które mogą wymagać stosowania e-SAD
  • rodzaje wyrobów akcyzowych i przemieszczeń objętych e-SAD
 2. Obowiązki poszczególnych grup podmiotów w zakresie elektronicznych uproszczonych dokumentów administracyjnych – przepisy w praktyce
  • uprawniony wysyłający
  • uprawniony odbiorca
 3. Obowiązek uzyskania numeru akcyzowego – proces rejestracji
 4. Stosowanie zabezpieczeń akcyzowych w ramach e-SAD
 5. WNT/ WDT poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu
  • Rodzaje komunikatów występujących w systemie EMCS PL2 w zakresie e-SAD
 6. Postępowanie w przypadku niedostępności systemu EMCS PL2
 7. Działanie systemu EMCS PL2 w zakresie e-SAD w praktyce z wykorzystaniem platformy testowej Systemu
 8. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Warsztat jest skierowany do osób zajmujących się rozliczeniami podatku akcyzowego oraz osób, które operacyjnie są odpowiedzialne za wysyłkę wyrobów akcyzowych lub potwierdzanie ich odbioru w systemie EMCS, a także dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów ds. podatków, kontrolerów finansowych.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 13:45. W trakcie spotkania zaplanowana jest jedna 15-minutowa przerwa.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Czy ta strona była pomocna?