Szkolenie on-line: Zamknięcie roku podatkowego w praktyce

Artykuł

Szkolenie on-line: Zamknięcie roku podatkowego w praktyce

Jak przygotować się do sporządzenia kalkulacji CIT za 2023 r.?

Nagranie z otwartego szkolenia on-line

Już wkrótce większość podatników CIT zmierzy się z kalkulacją wyniku za cały rok podatkowy. Mimo że w roku 2023, w porównaniu do lat poprzednich, nie zostały wprowadzone rewolucyjne zmiany, na osoby odpowiedzialne za rozliczenia czeka sporo wyzwań związanych m.in. z ciągle zmieniającą się interpretacją przepisów. Zapraszamy na nagranie ze szkolenie on-line, które odbyło się 15 lutego 2024 r., którego celem jest wsparcie merytoryczne osób odpowiedzialnych za kalkulację CIT. W jego trakcie eksperci Deloitte zaprezentują aktualne podejście do rozliczania kwestii wątpliwych, przedstawią wszystkie obowiązki formalne związane z rozliczeniem CIT, a także odniosą się do obecnej praktyki urzędów skarbowych.

 

Szczegóły

Czas trwania szkolenia
5 godzin

Dostęp do nagrania
7 dni

Cena za osobę
749 PLN PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz zgłoszeniowy

Pierwszy kwartał dla pracowników działów księgowo-podatkowych jest zazwyczaj najtrudniejszym okresem w roku, gdyż nakłada się w nim wiele obowiązków związanych m.in. z przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz kalkulacją wyniku podatkowego za poprzedni rok. Prawidłowe obliczenie wyniku dla celów CIT ma szczególne znaczenie, gdyż zaniżenie podstawy opodatkowania może wiązać się z sankcjami, w tym koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowej, czy odpowiedzialnością karno-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia.

Mimo że rok 2023 nie przyniósł dużych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, zdarza się, że i bez zmiany przepisów, organy podatkowe zmieniają podejście do rozliczania wybranych kwestii, przez co może okazać się, iż stosowana przeze wiele lat praktyka jest w bieżącym okresie nieaktualna i w skrajnym przypadku może powodować nawet ryzyko powstania zaległości podatkowej. Z powyższych powodów, kalkulacja podstawy opodatkowania CIT stanowi duże wyzwanie, szczególnie u podatników, gdzie efektywnie jest ona wyliczana wyłącznie po zakończeniu roku ze względu na opłacanie zaliczek w formie uproszczonej.

Celem szkolenia on-line jest wsparcie merytoryczne osób odpowiedzialnych za kalkulację CIT. W jego trakcie zostanie zaprezentowane przede wszystkim aktualne podejście do rozliczania kwestii wątpliwych, a także zaprezentujemy wszystkie obowiązki formalne związane z rozliczeniem CIT. Odniesiemy się również do obecnej praktyki urzędów skarbowych, w tym przedstawimy tematy, które najczęściej są weryfikowane w ramach czynności sprawdzających przeprowadzanych tuż po złożeniu zeznania. W ramach szkolenia zostanie przewidziany również czas na sesję pytań i odpowiedzi dotyczących jego tematyki.

W trakcie szkolenia on-line uczestnicy poznają najbardziej aktualne poglądy w zakresie sposobu rozpoznawania przychodów i kosztów w wyniku podatkowym, poznają obszary, na które szczególnie warto zwrócić uwagę przy kalkulacji wyniku podatkowego oraz dowiedzą się, jak w sposób prawidłowy wypełnić deklaracje, których złożenie jest konieczne po zakończeniu roku.

1) Ustalenie wyniku podatkowego

a) Typowe różnice w zakresie przychodów i kosztów w stosunku do kategorii rachunkowych, w tym kalkulacja wartości wybranych kategorii NKUP

b) Odliczenia oraz zwiększenia podstawy opodatkowania

2) Kwestie wątpliwe powstające podczas kalkulacji wyniku podatkowego

a) Moment powstania wybranych kategorii przychodów i kosztów w świetle najnowszych interpretacji podatkowych i orzecznictwa

b) Kategorie kosztów wątpliwych pod kątem rozpoznania jako KUP

c) Rozliczenie transakcji finansowych

d) Rozliczenie transakcji związanych ze środkami trwałymi

e) Rozliczenie transakcji z nierezydentami

3) Ulgi podatkowe – podstawowe zasady rozliczenia

a) Ulga na działalność badawczo-rozwojową

b) Ulga na robotyzację

c) Inne ulgi

4) Kalkulacja dodatkowych zobowiązań podatkowych

a) Podatek od przerzuconych dochodów

b) Podatek minimalny i Pillar II – przygotowanie do jego rozliczenia w latach kolejnych

5) Obowiązki formalne związane z zamknięciem roku

a) Wypełnienie zeznania CIT-8 wraz z załącznikami

b) Inne deklaracje i informacje

c) Konsekwencje niezłożenia deklaracji w terminie

d) Czynności sprawdzające – obecna praktyka organów

6) Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów księgowych odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator przyjmuje zgłoszenia poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wszystkie wymagane rubryki). Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszeniowego wraz z indywidualnym dostępem do nagrania na platformie streamingowej zostanie wysłane najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia na podany w formularzu adres e-mail.

Organizator rezerwuje sobie prawo do selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Dostęp do nagrania jest przyznawany na czas określony tj. 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia przesłania przez Deloitte potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Aby obejrzeć nagranie należy posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin udostępniania treści cyfrowych i/lub usług cyfrowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Usługodawcą jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

 

kalkulator
Jesteś zainteresowany otrzymaniem nagrania ze szkolenia on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?