Szkolenie on-line: Zamknięcie roku podatkowego w praktyce

Artykuł

Szkolenie on-line: Zamknięcie roku podatkowego w praktyce

Szkolenie on-line: 15 lutego 2022 r., godz. 10:00 - 14:00

Zakończenie roku podatkowego i pierwsze miesiące po jego zakończeniu to najtrudniejszy okres dla działów księgowo-podatkowych, gdyż właśnie wtedy konieczne jest wypełnienie największej liczby obowiązków związanych m.in. z przygotowanie sprawozdań finansowych, raportowaniem, ale także skalkulowaniem wyniku podatkowego za cały rok. To ostatnie wydaje się szczególnie istotne, jako że rozliczenia podatkowego mogą podlegać kontroli ze strony organów podatkowych przez okres kolejnych 5 lat. Dodatkowo, zaniżenie podstawy opodatkowania za dany rok może wiązać się z sankcjami, m.in. koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowej, czy nawet odpowiedzialnością karno-skarbowa osób odpowiedzialnych za rozliczenia.

Jednocześnie sporządzenie właściwej kalkulacji wyniku podatkowego jest procesem szczególnie skomplikowanym, jeśli weźmie się pod uwagę dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe oraz poglądy prezentowane przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Stąd, ich bieżąca aktualizacja oraz weryfikacja są kluczowe dla celów wyliczenia podatku dochodowego od osób prawnych należnego za dany rok.

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne osób odpowiedzialnych za kalkulację CIT. W jego trakcie zostanie zaprezentowane przede wszystkim aktualne podejście do rozliczania kwestii wątpliwych, a także przedstawimy wszelkie obowiązki formalne związane z rozliczeniem CIT, których spełnienie jest konieczne po zakończeniu roku podatkowego. W ramach szkolenia zostanie przewidziany również czas na sesję pytań i odpowiedzi dotyczących jego tematyki.

Data i godzina
15 lutego 2022 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
499 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz rejestracyjny

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy kwestie, które, jak wynika z naszego doświadczenia, najczęściej sprawiają trudności w trakcie kalkulacji wyniku podatkowego po zakończeniu roku. Obejmie ono zarówno kwestie formalne, takie jak obowiązki w zakresie wypełnienia oraz złożenia deklaracji, czy ustalenie prawidłowej wartości NKUP zgodnie z ustawą o CIT, ale również tematy, w których konieczne jest podjęcie decyzji przez zespół księgowy, co do podatkowego traktowania danej kategorii przychodów czy kosztów. Jako że nasze szkolenie ma mieć wymiar jak najbardziej praktyczny, zaplanowana jest również sesja Q&A, w trakcie której uczestnicy będą mieli możliwość zapytania o konkretne wydatki czy wpływy pojawiające się w ich spółce.

Agenda szkolenia:

Blok I: Ustalenie wyniku podatkowego

 1. Typowe różnice w zakresie przychodów i kosztów w stosunku do kategorii rachunkowych:
  • Odsetki,
  • Różnice kursowe,
  • Koszty rozliczane okresowo,
  • Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami,
  • Koszty pracownicze,
  • Odszkodowania,
  • Nabycie i amortyzacja środków trwałych.
 2. Kalkulacja wartości wybranych kategorii kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP):
  • Wydatki związane z użytkowaniem samochodów,
  • Koszty limitowane w związku z art. 15c i 15e ustawy o CIT.
 3. Odliczenia oraz zwiększenia podstawy opodatkowania:
  • Ulga na złe długi,
  • Rozliczanie strat,
  • Dochody zwolnione,
  • Darowizny.
    

Blok II: Kwestie wątpliwe powstające podczas kalkulacji wyniku podatkowego

 1. Moment rozpoznania wybranych kategorii przychodów i kosztów w świetle najnowszych interpretacji podatkowych i orzecznictwa,
 2. Rozliczenie transakcji finansowych – ustalenie wartości przychodów i kosztów oraz moment ich rozpoznania, w tym:
  • Instrumenty finansowe,
  • Różnice kursowe,
  • Faktoring.
 3. Rozliczenie transakcji związanych ze środkami trwałymi, w tym:
  • Obniżenie/podwyższenie stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych,
  • Amortyzacja toolingu,
  • Sprzedaż środków trwałych,
  • Zaniechane inwestycje.
 4. Kategorie kosztów wątpliwych pod kątem rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów, w tym:
  • Rekompensaty, odszkodowania,
  • Dodatkowe świadczenia pracownicze.
 5. Rozliczanie transakcji z nierezydentami, w tym:
  • Potrącenie podatku u źródła,
  • Ubruttowienie dla celów podatku u źródła,
  • Rozliczenie zapłaconego podatku u źródła jako kosztu uzyskania przychodu.
    

Blok III: Obowiązki formalne związane z zamknięciem roku

 1. Wypełnienie zeznania CIT-8 wraz z załącznikami.
 2. Omówienie deklaracji i informacji, których złożenie jest konieczne po zakończeniu roku.
   

Blok IV: Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe, dyrektorzy finansowi, główne księgowe, pracownicy działów księgowych/podatkowych w spółkach.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego (lub w następnym dniu roboczym) uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Wyślij wypełnione poniższe dokumenty na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com


Czy ta strona była pomocna?