Szkolenie on-line: Zamknięcie roku podatkowego w praktyce

Artykuł

Szkolenie on-line: Zamknięcie roku podatkowego w praktyce

Otwarte szkolenie on-line: 28 lutego 2023 r., godz. 10:00 – 14:30

Już wkrótce większość podatników CIT zmierzy się z kalkulacją wyniku za cały rok podatkowy. W bieżącym roku, ze względu na mnogość wprowadzonych zmian, może być to szczególnie utrudnione. Jednocześnie pojawiło się wiele mechanizmów korzystnych dla podatników, które znajdują zastosowanie właśnie wraz z końcem roku. W ramach naszego szkolenia przedstawimy najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę kalkulując wynik podatkowy.

 

Szczegóły

Data i godzina
28 lutego 2023 r.
godz. 10:00-14:30

Koszt uczestnictwa
649 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Pierwszy kwartał dla pracowników działów księgowo-podatkowych jest zazwyczaj najtrudniejszym okresem w roku, gdyż nakłada się w nim wiele obowiązków związanych m.in. z przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz kalkulacją wyniku podatkowego za poprzedni rok. Prawidłowe obliczenie wyniku dla celów CIT ma szczególne znaczenie, gdyż zaniżenie podstawy opodatkowania może wiązać się z sankcjami, w tym koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowej, czy odpowiedzialnością karno-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia. Sytuacji nie ułatwia ustawodawca, wprowadzając właściwie każdego roku zmiany w ustawie o CIT, niejednokrotnie o fundamentalnym znaczeniu i często „w ostatniej chwili”. Mogliśmy to obserwować szczególnie w 2022 r., kiedy wprowadzono Polski Ład, a następnie również w trakcie roku go modyfikowano.

Dodatkowo, czasem i bez zmiany przepisów, organy podatkowe zmieniają podejście do rozliczania wybranych kwestii, przez co może okazać się, iż stosowana przeze wiele lat praktyka jest w bieżącym okresie nieaktualna i w skrajnym przypadku może powodować nawet ryzyko powstania zaległości podatkowej. Z powyższych powodów, kalkulacja podstawy opodatkowania CIT stanowi duże wyzwanie, szczególnie u podatników, gdzie efektywnie jest ona wyliczana wyłącznie po zakończeniu roku ze względu na opłacanie zaliczek w formie uproszczonej.

Celem szkolenia on-line jest wsparcie merytoryczne osób odpowiedzialnych za kalkulację CIT. W jego trakcie zostanie zaprezentowane przede wszystkim aktualne podejście do rozliczania kwestii wątpliwych, a także zaprezentujemy wszystkie obowiązki formalne związane z rozliczeniem CIT. Odniesiemy się również do obecnej praktyki urzędów skarbowych, w tym przedstawimy tematy, które najczęściej są weryfikowane w ramach czynności sprawdzających przeprowadzanych tuż po złożeniu zeznania. W ramach szkolenia zostanie przewidziany również czas na sesję pytań i odpowiedzi dotyczących jego tematyki.

W trakcie szkolenia on-line uczestnicy poznają najbardziej aktualne poglądy w zakresie sposobu rozpoznawania przychodów i kosztów w wyniku podatkowym, poznają obszary, na które szczególnie warto zwrócić uwagę przy kalkulacji wyniku podatkowego oraz dowiedzą się, jak w sposób prawidłowy wypełnić deklaracje, których złożenie jest konieczne po zakończeniu roku.

1) Ustalenie wyniku podatkowego

a) Typowe różnice w zakresie przychodów i kosztów w stosunku do kategorii rachunkowych, w tym kalkulacja wartości wybranych kategorii NKUP

b) Odliczenia oraz zwiększenia podstawy opodatkowania

2) Kwestie wątpliwe powstające podczas kalkulacji wyniku podatkowego

a) Moment powstania wybranych kategorii przychodów i kosztów w świetle najnowszych interpretacji podatkowych i orzecznictwa

b) Kategorie kosztów wątpliwych pod kątem rozpoznania jako KUP

c) Rozliczenie transakcji finansowych

d) Rozliczenie transakcji związanych ze środkami trwałymi

e) Rozliczenie transakcji z nierezydentami

3) Polski Ład – co nowego?

a) Ulgi podatkowe

b) Podatek od przerzuconych dochodów

c) Podatek minimalny – przygotowanie do jego rozliczenia w latach kolejnych

4) Obowiązki formalne związane z zamknięciem roku

a) Wypełnienie zeznania CIT-8 wraz z załącznikami

b) Inne deklaracje i informacje

c) Konsekwencje niezłożenia deklaracji w terminie

d) Czynności sprawdzające – obecna praktyka organów

5) Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników działów księgowych odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.
Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:45.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Czy ta strona była pomocna?